Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

11 augusti 2015

Biodlarföreningens lantbruksmässa- ett steg i processen mot ökad organisering i Castilla Media

Vid vårt första besök i Castilla Media fick vi delta när ”La asociación de apicultores de Machahuay”, biodlarföreningen i Machahuay, planerade en lantbruksmässa. Lantbruksmässan ska hållas den 15 augusti i Machahuay under stadens firande av la Virgen de la Asunta, vilket är en jungfru, och lantbrukare från de fem kommunerna i Castilla Media ska bjudas in för att ställa ut sina varor.

Biodlarföreningen planerar jordbruksmässa i Machahuay. Foto: Samuel Hallin Veres

Under mötet bestämde föreningen bland annat vad marknaden skulle heta och kom fram till att namnet skulle bli ”Feria Productiva- Las Obreras Machaueñas y el Sabor de Mi Tierra”, vilket översatt blir ”produktiv mässa- de (kvinnliga) arbetarna från Machahuay och smaken av min jord”. De planerade även vad som skulle behövas för att mässan skulle bli möjlig att genomföra, risker som skulle kunna uppkomma diskuterades och olika ansvarsområden delades ut medlemmarna emellan. En av de utmaningar som diskuterades var hur jordbrukarna från de andra kommunerna skulle kunna ta sig till Machahuay och de kom fram till att deras kommuner nog skulle behöva ställa upp med transportmöjligheter. Deltagarna var eniga om att mässan är ett bra sätt att organisera sig och att samla de fem distrikten, men att det samtidigt är en möjlighet att tjäna lite extra pengar. Biodlarföreningen har redan sålt all honung från den senaste skörden, så en oro uppkom dock över hur de själva ekonomiskt sätt skulle kunna tjäna på marknaden. Irma Timana Taboada, som är PDRs kordinator, lugnade dem genom att säga att det inte skulle bli några problem då de skulle få in pengar på andra sätt.

Platsen på torget i Machahuay där mässan kommer att hållas. Foto: Alexandra Garcia Nilsson

PDR har tidigare varit med och genomfört lantbruksmässor av detta slag, ett exempel är den mässa som genomfördes i Viraco 2014, vilken beskrivits av den tidigare praktikanten Emelie Blomgren i ett blogginlägg från 22 oktober samma år. Till skillnad från vid dessa tillfällen är dock tanken att PDR inte ska organisera mässan, utan att det är biodlarföreningen som ska genomföra och planera, medan programmet endast ska fungera som stöd. Detta för att de boende i distriktet ska ha, och även känna att de har, möjlighet att genomföra marknader och andra liknande event även efter att programmet har slutförts. Biodlarna, speciellt de äldre damerna, var påhittiga och kom med förslag när det efterfrågades, men de hade svårt för att komma med egna initiativ utöver det, även om det efterfrågades av Irma ett flertal gånger. Att stärka invånarna i Castilla Media till att ta egna initiativ och att de själva ska organisera sig tycks vara ett utmanande, men viktigt, mål att uppnå.

Ett ytterligare mål som programmet har är att öka samarbetet mellan kommunen, civilsamhället och den privata sektorn. Detta fick vi lära oss mer om under en workshop som hölls för kommunstyrelsen i Machahuay, vilken Samuel beskrev i sitt blogginlägg förra veckan. Biodlarföreningen kom då dit för att berätta om sina planer samt be om kommunens tillåtelse och stöd för att genomföra lantbruksmässan. Rådmannen Justo Totocayo Garate, svarade uppmuntrande att det var ett mycket bra initiativ och att kommunen skulle ställa upp på de sätt som biodlarna efterfrågat. Avslutningsvis tackade Tomasa Mamani Silva, som är föreningens kassör, för stödet och påtalade att när kommunen behöver stöd ska de räkna med föreningens hjälp.

Biodlarföreningen berättar om sina planer om lantbruksmässan för kommunstyrelsen. Foto: Samuel Hallin Veres

Efter att biodlarföreningen lämnat rummet framhöll Gilberto Talavera, som hållit i workshopen, Tomasas ord som mycket betydelsefulla. Från att organisationen över lag stått och bett om saker av kommunen visade hon på initiativ till samarbete mellan organisationen och kommunen. En utveckling likt den som PDR vill se i hela Machahuay, och övriga Castilla Media. Från att medborgarna ber om saker av kommunen vill programmet se att de tar initiativ till samarbete mellan kommunen, civilsamhället och den privata sektorn.

Alexandra Garcia Nilsson, Programpraktikant, Peru

Inga kommentarer: