Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

29 augusti 2015

Sexuella och reproduktiva rättigheter i Santa Cruz

Stoj och stök möter oss i klassrummet, bänkar släpas tvärs över golvet med gnissel och skrap. Precis utanför fönstret pågår en gympalektion, denna gången är det basket på schemat. Rop och ljudet av visselpipan närapå överröstar Junieth Gradyz, psykolog och projektledare från Proyecto Miriam. Vi är på el Instituto de Santa Cruz, där vi ska ha workshop för studenterna i nionde klass.

Tjejerna deltar i samtalet kring sexuella rättigheter. De diskuterar rätten till att ha olika sexuell orientation och lägger till att man också kan vara bisexuell utöver homosexuell och heterosexuell. 

Temat för dagens workshop är sexuella och reproduktiva rättigheter ur ett barn -och ungdomsperspektiv. Workshopen är en del av en serie workshops inriktade mot en av de många målgrupperna som Proyecto Miriam arbetar med, nämligen barn och ungdomar. En gång i månaden tar två av de ansvariga för sessionerna bussen till Santa Cruz som ligger en bit utanför Esteli för att undervisa och informera sammanlagt sex klasser (tre åttondeklasser och tre niondeklasser) i olika ämnen, alla baserade i programmet mot barnsexhandel kallat DEDENAN (Derecho y Desarollo Integral de Ninas Ninos y Adolescentes). Alla fyra av Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisationer i Nicaragua arbetar gemensamt med detta program, där fokus ligger på att i förebyggande syfte verka emot Sexuell komersiell exploatering av barn och ungdomar.

Foto från aktivitet under förra gångens workshop med inriktning på aktivt deltagande bland ungdomar och barn. 

Workshopen inleds med en snabb repetition av förra gångens tema, vilket var ”aktivt deltagande bland barn och ungdomar”. Vikten av att respektera barn och ungdomars rätt att påverka, uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på tas upp och studenterna nämner vad de minns och vad de tyckte om aktiviteten. Sedan påbörjar Junieth dagens tema med en aktivitet för att få ett hum om hur mycket studenterna vet sedan innan om sexuella och reproduktiva rättigheter. Hon vänder sig mot väggen och börjar klappa händerna medan en tejprulle snabbt skickas från person till person i klassrummet. När hon slutar klappa ska personen med tejprullen i handen nämna någonting som hon eller han vet om dessa två rättigheter. Det visar sig att kunskapsnivån är ganska låg inom detta område. Många är inte säkra på vad de två rättigheterna innebär.

Tejpleken är igång under fniss och skratt. Här nämns rätten att få testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar som ett exempel på sexuella och reproduktiva rättigheter.

Vi sätter upp en plansch på whiteboardtavlan där sexuella och reproduktiva rättigheter är uppradade i punktform och börjar diskutera punkterna. Meningen är att eleverna ska delta så mycket som möjligt med frågor, tankar och idéer. Sexuella och reproduktiva rättigheter är teman som innehåller mycket, allt ifrån rätten att få rätt vård och att skydda sig mot sjukdomar och graviditet, till varje människas rätt att bestämma över sin egen sexualitet. Många punkter skapar viss uppståndelse och är långt ifrån självklara. Sexuell identitet, orientation och integritet tas upp och diskuteras i klassen, fördomar dyker upp under diskussionens gång och ventileras. Efter en första genomgång av definitionerna av de två rättigheterna visar vi två korta videos som tar upp temat och vikten av att vara medveten om sina rättigheter. I ett land där inte bara sexuell exploatering men också barn och ungdomsgraviditeter är vanligt förekommande är det extra viktigt att hitta utrymmen där man har möjlighet att informera, men också dela med sig och utbyta tankar och erfarenheter kring dessa ämnen. Här finns en möjlighet att inte bara upplysa men att också påverka och förändra rådande attityder.

Eleverna uppmuntras alltid att delta aktivt på olika sätt under workshopens gång. 

Vi pratar om rätten att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och mot graviditet genom att till exempel använda kondom. Att köpa eller ha en kondom på sig som tjej är betraktat tabu, det finns en rådande uppfattning om att bara promiskuösa kvinnor köper kondomer. Jag visar upp de kondomer som jag alltid har i min plånbok vilket får de flesta att skruva på sig i skolbänkarna. Ett annat viktigt ämne som dyker upp under workshopen är rätten att säga nej till sex, oavsett omständigheterna. En av tjejerna i klassen förklarar att många killar hotar med att ligga med någon annan eller att göra slut om inte tjejen ger med sig. Hon menar på att många tjejer tänker i banorna ”Jag tycker ju om honom så det är bäst att jag låter honom göra vad han vill med mig”. Det är vanligt förekommande att en i relationer utsätter sin partner för något som kallas ”prueba de amor”, ett kärleksprov. Om personen i fråga verkligen älskar sin partner så måste denna visa det genom att gå med på att ha sex. Junieth påpekar att detta är ett exempel på psykiskt våld som i sin tur leder till fysiskt våld. Hon lägger till att ett nej betyder just nej och ingenting annat, och att det ska respekteras utan att behöva repeteras.

Huvudsyftet med dessa workshops i skolorna är att förebygga barnsexhandel genom att stärka målgrupperna på olika sätt via information och utbildning utifrån ett genusperspektiv. På detta vis blir barn och ungdomar medvetna om sina rättigheter, deras självförtroende stärks och de blir också informerade om risker som finns och vilka förebyggande åtgärder man kan göra även som barn och ungdom. Miriam och de andra samarbetsorganisationerna arbetar bland annat även preventivt genom att synliggöra brottet för allmänhet och institutioner, så att de i sin tur agerar, fördömer och anmäler förekomsten av sexuell komersiell exploatering.

Junieth förklarar skillnaden men också kopplingen mellan sexuella och reproduktiva rättigheter. 

Workshopen är klar för den här gången och efter en snabb sammanfattning är det dags för rast, ungdomarna springer ut på skolgården. Under tiden som vi plockar ihop kablar och papper kommer det fram ett par elever och småpratar om dagens workshop. Vissa delar av samtalen och videorna verkar ha gjort intryck på dem. Vi säger hejdå och börjar gå mot busshållplatsen. Nästa gång är temat för workshopen ”Myter och stereotyper kring sexualitet”.


Victoria Särnhult, programpraktikant, Nicaragua

Inga kommentarer: