Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

14 augusti 2015

Systerskap

Asociacion Proyecto Miriam para la promoción intelectual de la mujer (i folkmun el Proyecto Miriam).

Så heter den icke-statliga feministiska organisation som jag kommer få äran att följa och arbeta med de närmaste fem månaderna. Efter ett par veckor på organisationen har jag fått lära känna mina kollegor och även fått en första inblick i arbetet som utförs av dem för kvinnor, barn och ungdomars rättigheter.

Mitt första möte med MIRIAM blev en slags snabbkurs då jag direkt hoppade in i ett två dagar långt halvårsmöte med alla medlemmar i organisationen närvarande. Vi inledde första dagen med ett par ”dinamicas”; gruppövningar eller lekar där man till exempel arbetar med teamwork eller problemlösning. En dinamica som genomfördes bestod av en rockring som skulle föras från person till person medan alla stod i en ring och höll varandra i handerna. Detta gav mycket fniss och skratt i början men snabbt nog upptäcktes tekniken och rockringen skickades (mer eller mindre) smidigt runt från person till person. Mitt första intryck av organisationen var att den kändes väldigt varm och familjär. Den rymmer många härliga personligheter som tillsammans skapar en kreativ och positiv stämning. Många medlemmar i Proyecto Miriam har samma organisation att tacka för sin utbildning och har varit aktiva sedan länge.


Både mycket skratt och allvar, här har det precis varit dockteaterföreställning.

Många intressanta teman togs upp under dessa två dagar. Tillsammans diskuterade kvinnorna den nationella och samhälleliga kontexten, hur detta påverkar organisationen och vilka positiva och negativa följder detta ger för ett fortsatt arbete inom de områden som Proyecto Miriam arbetar med. Klimatet för icke statliga organisationer har hårdnat på senare tid även i Nicaragua och vissa teman anses mindre nödvändiga än andra (kvinnors rättigheter är tyvärr ofta inkluderade här). Medlemmarna utvärderade och analyserade också det ekonomiska läget för organisationen och hur man kan använda budgeten på bästa sätt, vilket alltid är något av ett evigt pussel. Utveckling framgångar och svårigheter inom de olika fokusområdena togs också upp och en gick även igenom vilka konkreta resultat och mål som har uppnåtts bland de olika målgrupperna under det första halvåret i form av tabeller och statistik. De arbetade också för att på olika sätt styrka färdigheter och förmågor hos personalen.

Här jobbas det på en kreativ presentation av framgångar och svårigheter för Equipo Técnico.

Termen ”sororidad” (systerskap) diskuterades också under en av mötesdagarna. Detta ord och dess innebörd fungerar som ett motto för Miriam, det är en av principerna och grundpelarna som organisationen bygger på. Det fanns en ”termometro de sororidad” där alla kvinnor fick bedöma hur pass mycket de ansåg sig praktisera systerskap och sätta dit ett klistermärke som måttstock.

Kvinnorna delade med sig av många insiktsfulla reflexioner kring detta ämne. Bland annat nämndes det att systerskap är någonting som en bör bära med sig i alla kontexter, något som är viktigt att vara medveten om både i tal och tanke. Medlemmarna i Miriam menade på att detta är något som kan vara lätt att glömma av i vissa situationer, då man dömer andra kvinnor istället för att visa respekt, solidaritet och stöd. De diskuterade denna aspekt och analyserade att det många gånger beror på det samhället har lärt oss, då vi lever i en patriarki som ofta ställer kvinnor emot varandra. De anser att det är mycket viktigt att medvetandegöra denna problematik. Det nämndes också att även tystnad är ett ställningstagande.

Systerskap för kvinnorna på Proyecto Miriam innebär att acceptera och ha respekt gentemot andra kvinnor, att vi allierar oss och sluta skam- och skuldbelägga varandra och oss själva. De konstaterade att alla kvinnor på olika sätt upplevt förtryck på grund av vårt kön och att vi tillsammans kan förändra vår verklighet.

Sororidometron: Termometern för systerskap.

Victoria Särnhult, programpraktikant, Nicaragua

2 kommentarer:

Mia Möller sa...

Intressant med tankarna runt systerskap! Alltid lika fascinerande med kreativiteten i de nicaraguanska organisationerna!

Mia Möller sa...

Forts. Kreativiteten trots eller kanske tack vare alla svårigheter!