Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

16 juni 2015

Viljan att förändra och att bara få vara

För några veckor sedan anmäldes en av männen som arbetar med bussarna för sexuellt utnyttjning av ett barn. Reaktionerna bland människorna vid terminalen var många och i flera fall inte alltid av det mer upplyftande slaget. Det har varit mycket skuldbeläggning på mamman bland annat, mer kan ni läsa om här.

Workshop med mödrarna från terminalen.

Eliette Roa, psykolog, och Karla Laguna, jurist på Mary Barreda har länge arbetat med människorna på terminalen genom olika nätverk eller i deras egenskap av att vara mammor till barnen och ungdomarna som kommer hit. De blev därför besvikna och oroliga över många av reaktionerna från samma människor när de ställdes inför en sådan situation. Så, de har nu börjat kalla bland annat mammorna till möten och workshops varje onsdag för att ta upp lite olika teman. Fokus ligger som alltid kring sexuell kommersiell exploatering av barn och ungdomar, men för att handskas med det temat så måste fler ämnen tas upp. Mammornas workshops går hand i hand med barnens och ungdomarnas workshops. Det betyder att liknande teman tas upp för båda för att även mammorna ska veta vad deras barn får lära sig. Det är teman såsom HIV och preventivskydd, något som i vissa fall kan vara av en känslig karaktär att ta upp här. Tanken är att om en lär barnen och ungdomarna om preventivskydd så kommer de att ta detta som en uppmaning till att ha sex. En aktivitet som vissa föräldrar inte alltid är sugna på att deras barn ska ägna sig åt. Det Eliette och Karla försöker förklara för dem är att de inte uppmuntrar, men snarare utbildar. De förklarar vikten av att barnen har rätt kunskaper kring dessa saker tills när det är dags. De förklarar även för dem att barnen och ungdomarna redan får reda på saker om sex genom andra medel och att inte allt är korrekt. Det är därför av stor vikt att barnen får information från säkra källor. Framförallt med tanke på att hälsoministeriet i Nicaragua inte har tillåtelse att informera minderåriga om preventivmedel. Det ligger därmed i händerna på ONG:s att utbilda kring sexuella och reproduktiva frågor.


Barnen och ungdomarna spelar fotboll på barnens dag.

Barnen och ungdomarna på terminalen får inte bara vara på workshops utan det anordnas även andra aktiviteter för dem. Förra veckan firades det barnens dag i Nicaragua och Mary Barreda hade lite olika aktiviteter för dem. Eliette och Karla hade planerat en sporteftermiddag för barnen på terminalen. Vid 14.00 tiden gick vi till mormonernas fotbollsplan med barnen och ungdomarna för att spela lite fotboll. Fyra lag bildades som skulle spela mot varandra. I en hel eftermiddag fick barnen bara vara barn. I många fall, är flera av barnen fortfarande i barnarbete, så denna eftermiddag betydde mycket för dem. Jag tänker på framförallt en 10 årig pojke som heter Carlos, kallas för Carlitos. Hans mamma har, som så många andra mödrar, åkt utomlands för att arbeta. Den socio-ekonomiska situationen i landet tvingar många föräldrar att lämna sina barn för att försöka hitta ett bättre arbete för att på så sätt kunna hjälpa sina barn och familj som blev kvar. Carlitos mamma är en av dem och det är nu hans moster som ser efter honom. Tyvärr så misshandlar mostern honom, psykisk och fysisk. Hon tvingar honom att arbeta och om han inte säljer vad hon anser är tillräckligt kan han bli utan mat. Eliette och Karla har pratat med mostern och hans situation har förbättrats, men han är fortfarande i barnarbete. Han var även en av pojkarna som vi hade med oss till fotbollsplanen och som i några timmar fick springa av sig, skrika, skratta, sparka på bollen, klättra i träd och bara få vara det han är; ett barn.Några av barnen vid fotbollsplanen tillsammans med Eliette och Karla.Paola Castro Echeverri, programpraktikant, Nicaragua

Inga kommentarer: