Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

23 februari 2016

En första introduktion till landsbygdsprojektet PDR i Peru

I skrivande stund är det lite mer än en vecka sedan Julia och jag, programpraktikanter i Peru, för första gången fick träda in på Svalorna Latinamerikas kontor här i Arequipa. Vad fort tiden har gått! Inte nog med att vi har fått träffa våra engagerade och drivna kollegor här på kontoret, som förövrigt har välkomnat oss med öppna armar, vi har också fått ta del av en mängd information om vem som gör vad och varför.

Som nyanländ till ett nytt land och ny arbetsplats är det mycket att ta till sig. Men mellan salsalektioner, uppdatering av det kommande presidentvalet och cevicheluncher har vi ändå lyckats sätta oss in i arbetet rörande Svalornas LAs landsbygdsprogram, PDR (Programa de Desarrollo Rural) fas II i regionen Castilla Media. Programmet berör frågor inom flera områden och fokuserar på produktivitet inom jordbruket och djuruppfödning, men också på utbildning och socio-politiska frågor. Detta är ett vitt spann av aktiviteter som ska sammordnas och genomgående i programmet är det kvinnor och barns rättigheter, deltagande och engagemang som står i fokus.

Svalorna LA arbetar även tillsammans andra väletablerade organisationer här i Arequipa. För några dagar sedan blev vi introducerade för CEDER (Centro de Estudios para el Desarrollo Regional) som är involverade i PDR II och arbetar med frågor som rör både produktivitet och socio-politiska frågor. Därtill har vi även träffat CECYCAP (Centro de Estudios Cristianos y Capacitación Popular) som likt CEDER arbetar inom ramen för PDR II men med fokus på utbilding i Castilla Media.

Både CEDER och CECYCAP har mer än 30 år av erfarenhet inom utvecklingfrågor i regionen och har stort fokus på hållbarhetsfrågor och miljö. Som ett smakprov på detta fick vi under fredagen följa med CECYCAP på ett av projekten de bedriver vid sidan av PDR II där volontärer från ett av de lokala universiteten knackar dörr för att väcka intresse och kunskap kring återvinning av plast och papp. De hushåll och arbetsplatser som är intresserade av att delta i projektet ser då till att sortera sina sopor och får dem hämtade vid dörren en gång i veckan.


Dörrknackning med CECYCAP-volontärer för att samla in återvinning i Arequipa
Foto: Julia Svanström

Detta är självklart ett viktigt projekt som inte bara ökar medvetenheten om behovet att skydda miljön men som även stödjer kvinnor i utsatta situationer som arbetar med att samla in återvinningen (Mujeres Eco-solidarias).

Nästa lärorika steg i min och Julias vistelse här blir ett besök ute i byarna i Castilla Media. Då kommer vi att få lära oss ännu mer om dessa organisationers arbete och om vad det innebär att bedriva ett landsbygdsprogram i praktiken. Dessutom kommer vi att få lära känna och arbeta tillsammans med fältteamet som befinner sig där.

Veronica Haegeland, programpraktikant, Peru


2 kommentarer:

Martin Haegeland sa...

Blir kul att följa med på bloggen framöver, bra skrivet!

Ida Rönnbäck sa...

Vad duktig du är! :D Spännande att få följa med på det viktiga jobb ni gör! :)