Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

22 februari 2016

Halvtidsanalys av DEDENAN fas II

Första veckan som praktikant för Svalorna Latinamerika i Nicaragua började med en introduktion av arbetet på plats och hur det fungerar inom den nicaraguanska kontexten. Därefter följde några vändor fram och tillbaka mellan Estelí och Telica för att delta i möten organisationerna emellan.

Ett av dessa möten var en utvärdering som tog plats på Svalorna Latinamerikas (LA) programkontor i Estelí och där representanter från samtliga samarbetsorganisationer (Mary Barreda, APEADECO, Club Infantil och Asociación Proyecto Miriam) samt Svalorna LA:s landrepresentant och programsamordnaren deltog.


Nelly Miranda värmer upp inför mötet med yogaövningar. Foto: Jennifer Linder.

Utvärderingen hade som fokus att mäta den inverkan som programmet DEDENAN II hittills har haft på målgrupperna och bestod av resultatet av intervjuer med målgrupper, personal och andra relevanta aktörer, samt samtal med fokusgrupper. Utifrån detta framkom det att samtliga organisationer hade bidragit med att öka kunskapen om barnsexhandel och dess risk- och skyddsfaktorer inom respektive område, samt att målgrupperna hade god kännedom om de specifika organisationerna och vilket arbete de utför. En brist som hittades var dock att organisationerna har haft svårt att koppla ämnet sexualitet till sitt arbete. Någon ur personalstyrkan kommenterade att de pratar mycket om att sexualitet är en viktig faktor i arbetet men att detta ännu inte har lyckats nå målgruppen på ett tydligt sätt.

I områden där starka tabun existerar kopplat till sexualitet finns det både risker med att prata öppet om det och att inte göra det. Detta kan göra vägen till ett kunskapsförmedlande eller lärandeutbyte snårig. T.ex. diskuterades det på mötet att det är viktigt att ta hänsyn till personalens säkerhet i ett arbete där de kan behöva bemöta både myter och stigman.

Det är även viktigt att genom de teman som tas upp i programmet kunna bygga broar till allmänheten för att kunna skapa engagemang kring frågorna. Den externa konsulten som hade utfört utvärderingen förklarade i samband med detta att för att något arbete ska vara hållbart på ett socialt plan krävs möjligheter att kunna göra ämnet till målgruppens egna. Känner målgruppen att temat tillhör organisationen men inte dem själva är det svårt att skapa ett arbete som kan fortleva och utvecklas av målgrupperna efter det att de stiger ut från lärosalen och in i sitt dagliga liv.


Mötet i full gång. Från vänster ses: Fátima Averruz, Diana Gonzalez, Idalia Laguna och Celina Lira. Foto: Jennifer Linder

Hur det på ett tydligare sätt går att koppla ihop frågor om sexualitet till programmets aktiviteter var alltså en central del av diskussionen som pågick under utvärderingsmötet i Estelí. Under årsplaneringsfasen av samma möte bestämdes det att det ska hållas ett fortutbildningstillfälle för personalen, där det ska ges möjlighet att vidare reflektera över hur sexualitet som eget tema (men även relaterat till sexuellt våld, HIV/AIDS och rättigheter) kommer in i programmet. Personligen ska det bli väldigt spännande att vara på plats under våren för att se (och kanske t.o.m. kunna bidra till) hur man på ett sätt som är säkert, hållbart och relevant för alla inblandade, vidareutvecklar DEDENAN II i en riktning där sexualitet är en självklar del.

Jennifer Linder, programpraktikant, NicaraguaInga kommentarer: