Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

24 februari 2016

Solidaritet, miljömedvetenhet och mitt alldeles egna kontor!

Idag inleddes min tredje vecka som infopraktikant i Nicaragua. Känns mer som tre månader.
Alla dessa intryck: flåsande vulkaner redo att explodera, den tunga värmen, vinden som drar förbi mig som tjocka filtar, måste ha gjort något med tiden.

Nu har jag också fått mitt eget kontorsrum med turkosa väggar och en bedövande fläkt. Mitt nya kontor ligger på Mary Barredas avdelning för ungdomar och barn, mittemot bussterminalen i León. Hit kommer ungdomsgrupper för att ta del av övningar för att lära sig om saker som respekt, genus och vilka rättigheter de har. Det görs som ett led i att arbeta preventivt mot barnarbete. Inom verksamheten finns också ett gäng unga kommunikatörer. De bloggar, gör radio och spelar in film för att sprida kunskap om sina rättigheter, sexualitet och bidragande faktorer till trafficking och våld mot kvinnor.

Något annat som är värt att sprida kunskap om är den Internationella Dagen för Social Rättvisa, vars officiella dag var i lördags (20 februari). För Mary Barreda är det förstås en big deal. Deklarationen om Social Rättvisa för en Hållbar Globalisering är en grundpelare i deras arbete och ett återkommande inslag när de talar med ungdomarna om deras rättigheter, förklarar Karla Laguna, min lokala handledare.


Karla Laguna, jurist med inriktning på MR-frågor, genomför en workshop tillsammans med barn och ungdomar på Mary Barreda. Foto: Johannes Rydinger.

För FN:s del är det en dag då de uppmanar omvärlden till att vara särskilt uppmärksamma och understödja det internationella samfundets verkan för fattigdomsbekämpning, full sysselsättning med goda arbetsvillkor, jämställdhet och socialt välmående. Intressant nog väljer FN att förbinda dessa frågor med en önskan om en förnyad ekonomisk vision och en ökad miljömedvetenhet. På deras hemsida går det att läsa: 

"... Om vi eftersträvar att ’förbättra människors välbefinnande och social rättvisa, samtidigt som vi avsevärt minskar miljöförstöring och ekologiskt underskott,’ kommer vi att behöva en ny syn på ekonomin och dess förhållande till resten av världen, bättre anpassad till de nya villkoren vi står inför.”

FN nämner dessutom att ekonomin inte är något som kan ”växa för evigt på den här ändliga planeten.” Ett vagt men intressant uttalande i en tid när det inte verkar särskilt populärt att tala om nolltillväxt bland politiker eller företagare. Hur stor inverkan några fraser på FN:s hemsida egentligen får på omvärldens politiker och företagare är en annan sak.

Det jag finner intressant är försöket till att förena tankar om solidaritet, miljömedvetenhet och nya ekonomiska system. För Mary Barreda finns visserligen en koppling till miljön men där det i större grad handlar om att arbeta för en sanitär och trygg närmiljö för barn, unga och kvinnor att leva i. Karla poängterar att Mary Barredas fokus måste ligga vid den sociala miljön, även om frågor som respekt och rättigheter stundtals kan överlappa med frågor om respekt och rättigheter inför naturen.  
Ur ett bredare perspektiv kommer solidaritet tillsammans med miljömedvetenhet knappast som någon ny strategi för flera av de Latinamerikanska politiska rörelserna, och framförallt inte för ursprungsfolkens politiska mobiliseringar. Avslutningsvis får Carmen Blanco Valer, folkhögskolelärare och aktivist, exemplifiera hur världsledarna kan lära sig av urfolken. 

Johannes Rydinger, Infopraktikant, Nicaragua


Inga kommentarer: