Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

9 juni 2016

Fyra lärorika månader tillsammans med PDR i Castilla Media, Peru

Det har blivit dags att inse att min praktik här i Peru börjar komma till sitt slut. Med knappt en vecka kvar innan avslut är känslorna blandade. Att arbeta tillsammans med kollegorna på kontoret i Arequipa och med PDR:s fältteam i Castilla Media har varit otroligt lärorikt och önskan om att få stanna en period till är stark. Men det ska också bli kul att återvända hem till Sverige och dela med mig av mina erfarenheter med nära och kära, men även med en bredare publik.

Under hösten ska nämligen Julia och jag bege oss ut på en informationsturné för att upplysa om det arbete Svalorna Latinamerika bedriver i Peru. Det kommer bli svårt att sålla bland all kunskap vi har erhållit under våra månader här, särskilt eftersom samtliga komponenter i programmet är sammankopplade och innehåller allt från organiskt odlade produkter och teknisk assistans till bildande av föreningar för att öka försäljning och marknadsföring. Trots att PDR:s främsta syfte är att stärka kvinnor och ungdomar i utsatta situationer är ytterligare ett av programmets styrkor att  det ämnar inkludera samtliga personer i målgruppen, ingen ska lämnas utanför och alla är välkomna! På så vis stärks sammanhållning och förståelse för varandras olikheter och problem.


Fruktodlare i distriktet Tipan deltar på en fruktfestival där de får tillfälle att marknadsföra sina organiska produkter. Foto: Veronica Haegeland 

Under våra månader som praktikanter hos PDR har vi också förstått att programmets arbete betyder mycket för målgruppen. De flesta menar att organiseringskapaciteten och deltagandet i utvecklingen av distrikten har ökat märkbart och att man nu är mer medvetna om hur det är möjligt att öka hushållens intäkter på olika vis. Vad som också utmärker PDR från andra program och organisationer som verkar i regionen är att PDR inte förser målgruppen med fysiska material för att genomföra åtgärder, utan enbart erbjuder kunskap och kapacitetsutveckling. På så vis bidrar PDR till målgruppens självständighet och ägande av utvecklingsprocessen, samt förser distrikten med de långsiktiga verktyg som är nödvändiga för att bibehålla den hållbara utveckling som distrikten börjat bygga tillsammans med PDR.


En förening med kvinnliga jordbrukare diskuterar vilka framsteg de har gjort sedan de började arbeta tillsammans med PDR, samt vilken vision de har för 2016 års arbete. Foto: Julia Svanström

Trots alla spännande delar i programmet kommer Julia och jag att fokusera största delen av vår informationsturné kring temat vatten och miljöförändring i Castilla Media. Först och främst är vattenfrågan viktig då det i framtiden kommer att vara omöjligt för PDRs målgrupp att bo kvar i regionen om inte alternativa vattenkällor kan säkras, då både glaciärisarna smälter av i en allt för hög takt och regnperioderna minskar märkbart. Därtill är det också av vikt att belysa vattenfrågan för en svensk publik då det kanske inte alltid är självklart för oss hemma i Sverige att tänka på vatten som en bristvara eftersom vi själva har så mycket utav det. Dock ser verkligheten annorlunda ut på många håll i världen och vi hoppas kunna bidra till en ökad medvetenhet i frågan genom en paneldebatt där vi bjudit in två talare. Med hjälp av dessa gäster kommer vi att belysa den problematiska vattensituationen i Peru, ett tema som kanske inte så många i Sverige har kunskap om, samt ett exempel ifrån Sverige där vattenbrist faktiskt är ett möjligt framtida hot.


Framtidsutsikten för vattenresursernai Castilla Media ifrågasätts i och med pågående klimatförändringar som bidrar till smältande glaciärisar och förändrade regnperioder i regionen.Foto: Julia Svanström 

Då detta är mitt sista blogginlägg vill jag passa på att tacka alla som läst bloggen under våren och jag hoppas att ni, precis som jag, tycker att det ska bli otroligt spännande att fortsätta följa Svalorna LAs arbete och läsa om vad höstens praktikanter kommer att få vara med om.

Veronica Haegeland, programpraktikant, Peru 


Inga kommentarer: