Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

10 juni 2016

Sociala medier – fälla eller möjlighet?

Att jobba förebyggande mot barnsexhandel är det övergripande målet för Svalorna Latinamerikas verksamhet i Nicaragua. Barnsexhandel är ett brott där minderårigas kropp utnyttjas mot någon typ av mottjänst eller finansiellt medel, antingen direkt till barnen eller till andra personer.

Ett av sättet som barnsexhandel uttrycks är som barnpornografi, men även rörande andra typer av barnsexhandel så kan exploatörer utnyttja eller få tag på barn och ungdomar via sociala medier. Därför är det av stor vikt att personalen inom DEDENAN har kunskap om just sociala medier. Ett av målen för programmet är dessutom att stärka personalen i sitt arbete på många olika plan, bland annat i form av kunskapsutbyten. Av denna anledning samlades personal från Svalorna LA:s kontor i Nicaragua och de fyra samarbetsorganisationerna för ett utbildningstillfälle om bland annat sociala medier.

På morgonen startade infopraktikanten Johannes dagens aktiviteter med att bland annat säga följande:
“De sociala nätverken kan vara en portal för friheten. Om det så rör frihet att uttrycka dig som du är, utan att vara begränsad av sociala hinder eller sitt utseende, eller om det är friheten att organisera sig oberoende av nationella gränser eller avstånd. 

Men som vi har sett genom DEDENAN:s arbete kan samma nätverk utnyttjas för att kränka vår frihet. En risk för många personer runtom i världen, inte minst här i Nicaragua, där de sociala nätverken används på sätt som ibland bidrar till att exponera barn och ungdomar för barnsexhandel.” 


Johannes Rydinger håller tal i starten av utbildningsdagen. Foto: Nadia Mendoza

Under dagen tog vi del av många aktiviteter och en höjdpunkt var när Nelson från Club Infantil berättade om ett litet spratt han hade spelat oss tidigare under veckan. Han hade bland annat gått in på några av våra facebook-sidor och hämtat bilder som han sedan hade lagt upp på en falsk chattsida (skapad av honom själv) ackompanjerat av rubriker som ”snygg kille från Leon”, ”Vacker tjej från Estelí” för att demonstrera var många bilder faktiskt hamnar i verkligheten.

Därtill hade han som del i en större studie skapat ett falskt Facebook-konto där han utgav sig för att vara en Nicaraguansk modellagent. På detta konto hade han genast börjat få unga tjejer och killar som lade till honom och skickade bilder på sig själva i hopp om att bli upptäckta som modeller, utan att han själv svarade på deras meddelanden. Flera av dem hade även besökt ett café som han hade lagt upp information om att han var på (efter att ha fått godkännande av caféet). Flera av oss inom DEDENAN fick även vänskapsförfrågningar från detta konto, varav vissa godkände dem. Läxan var att inte godkänna eller skicka vänskapsförfrågningar till människor en inte känner på sociala medier, något som han även ska gå ut med på den falska profilen innan den stängs ner.

Som motvikt till alla faror som sociala nätverk kan innebära presenterade infopraktikanten Linda den virtuella kampanj mot barnsexhandel som hon tillsammans med kommunikatörsgruppen på Club Infantil hade skapat. Detta föregicks av en presentation om vad som är skillnaden mellan en virtuell kampanj och en fysisk kampanj.


Linda Fagrell presenterar Club infantils virtuella kampanj under namnet ”Que las redes no te enreden” (ungefärlig översättning: ”låt inte de sociala nätverken få fånga dig i nätet”). Foto: Nadia Mendoza

Under denna dag luftades många tankar om vilken roll sociala medier kan och bör spela i unga människors liv i Nicaragua. Det stod tydligt att de flitigt används som fällor för att lura in barn och ungdomar i barnsexhandel. Men samtidigt påpekade många av deltagarna att sociala nätverk även kan vara en grogrund för kunskapsutbyte och positiva influenser och möten som kanske inte hade kunnat ske i det verkliga livet. Vid dagens slut var det många som uttryckte hur värdefullt detta tillfälle hade varit för att hjälpa dem att bättre navigera fällorna och möjligheterna med de sociala nätverken.

Jennifer Linder, programpraktikant, Nicaragua

Inga kommentarer: