Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

8 mars 2016

Att förebygga barnsexhandel med jämställdhet i fokus

Förra veckan spenderades på Svalorna Latinamerikas programkontor i staden Estelí med att översätta dokument, och de mildare breddgraderna erbjöd en välkommen paus från hettan i Telica (där APEADECO:s huvudkontor ligger). Insektslivet var dock minst lika aktivt och avsaknaden av myggnät plågande om nätterna.

Med myggbitna ben återvände jag tillslut till APEADECO och slog mig ner vid skrivbordet som har blivit mitt kontor. Intill en sax och lite papper syntes spår av glitter. Att detta inte var hur jag hade lämnat bordet kom som en snabb reflektion innan jag dök ner i de översättningar som inte hunnits med i Estelí.

Senare under dagen frågade José Luis från kontoret om jag har sett den nya väggen för mars och glittermysteriet var plötsligt löst. Varje månad dekorerar APEADECO:s personal en vägg av pappkartong med pynt och information om vad som ska hända samma månad. I glitterpapper lyste orden ”MARZO MES DE LA MUJER” (mars – kvinnans månad) upp väggen och förutom den sedvanliga informationen om barnsexhandel, dess risker och skyddsfaktorer, så handlade en stor del av väggen om internationella kvinnodagen och jämställdhet.


Dekorerad pappvägg som beskriver månadens aktiviteter. Foto: Jennifer Linder.

De fredsavtal som inkluderar kvinnor är mer hållbara. De parlament som har flest kvinnor godkänner fler lagar rörande sociala nyckelfrågor såsom hälsa, utbildning och kampen mot diskriminering och stöd av barn. Bevisen lämnar inget rum för tvivel: jämställdheten innebär framsteg för alla.” - Ban Ki-Moon

Dessa meningar är en del av ett längre citat från väggen för mars månad. Det kommer från FN:s generalsekreterare och motiverar mer än väl varför arbetet med jämställdhet är viktigt på en global skala.

På lokal nivå är jämställdhet därtill en av grundpelarna för att barnsexhandel (som är huvudfokus för Svalorna LA:s program i Nicaragua) ska kunna utrotas. Norvin Campos från APEADECO ger sin kommentar på detta när han säger att ojämlika maktförhållanden är det som gör både kvinnor och barn sårbara för verbalt, fysiskt och sexuellt våld. En kultur med stark machosism innebär även att män åtnjuter många friheter som kvinnor inte får och att rådande ekonomiska förhållanden och sociala normer kring sex och samlevnad innebär att en oönskad graviditet kan bli en direkt inkörsport till fattigdom för många kvinnor. Särskilt de som lämnas att ensamma ta hand om sig själva och sitt ofödda barn utan ekonomiskt eller socialt stöd från pappan till barnet eller familjen.

Knapra ekonomiska förhållandet och relationer som kantas av våld mellan föräldrar och/eller mot barn anses vara två riskfaktorer som gör barn och ungdomar extra sårbara för att bli utsatta för barnsexhandel. Att hos APEADECO uppmärksamma jämställdhet som ett viktigt tema under hela månaden och i deras arbete generellt är av vikt. Detta på grund av att, i likhet med Ban Ki-Moons uttalande, så kan ett samhälle där kvinnors vilja och varande respekteras till fullo sannolikt leda till ett samhälle där barn går fria från sexuell exploatering av vuxna.

Jennifer Linder, programpraktikant, Nicaragua1 kommentar:

Veronica Haegeland sa...

superbra skrivet Jennifer! Och viktigt!!