Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

10 mars 2016

En lärorik vecka tillsammans med PDRs fältteam i Castilla Media, Peru

Efter att bussen långsamt slingrat sig upp för de vindlande bergen tog vi oss, Julia och jag, äntligen upp till PDRs (Programa de Desarrollo Rural) kontor i Castilla Media. Det är en lång resa, men med tanke på det förtrollande landskap vi reser igenom och det faktum att vi ska få lära oss mer om PDR II och de aktiviteter som genomförs i fält är det definitvt värt mödan. 

PDRs fältteam har sitt kontor i den lilla byn Tipan, och bussen släppte vänligt av oss precis utanför kontorsdörren. Det är även här som fältteamet bor under de dryga tre veckor som de befinner sig i fält varje månad och varifrån man utgår när man reser till de övriga distrikten Pampacolca, Machaguay, Viraco och Uñon för att genomföra programmets olika aktiviteter. 


Utsikt över Tipan där PDR har sitt kontor. Foto: Julia Svanström 

Under den dryga vecka vi spenderat och arbetat tillsammans med fältteamet på plats har vi fått delta på ett flertal aktiviteter och möten. Främst har vi fått vara med på möten med några av de jordbrukare och djuruppfödare som deltar i programmet där PDRs fältteam presenterat programmets innehåll och de aktiviteter som ska genomföras under 2016. Till exempel fokuserar propgramkomponenten för socio-politiskt deltagande på att motivera och stärka främst kvinnor och ungdomar, men även män, till att medverka i olika politiska och ekonomiska processer som beslutar om distriktens utveckling. Under dessa möten understryks även lönsamheten av att organisera sig och bilda föreningar då det på så vis går att sälja större kvantiteter av produkter till marknaden. 

Därtill presenterades även de kommande aktiviteterna under 2016 inom programkomponeneten för produktivitet som belyser alternativa metoder så som organiskt gödsel (Biol) och miljövänliga bekämpningsmedel.


Möte med en förening för avokadoodlare där programkomponenterna för socio-politiskt deltagande och produktivitet presenterades. Foto: Veronica Haegeland

Under veckan som gått fick vi även möjligheten att följa med Roberto Velarde Garcia, ansvarig för produktivitetskomponenten, på beök hos avokadoodlarna i en av de föreningar som bildats under ramen för PDR II. Dessa besök genomförs för att inventera hur plantorna mår samt för att erbjuda teknisk assistans över vad som kan eller bör göras annorlunda för att öka produktionen. Många av odlarna har nyligen investerat i avokadoplantor och hjälpen till kunskap möts med entusiasm av de flesta.


Avokadoplanta som efter bara några år har börjat producera frukt till odlarens stora förtjusning. Foto: Veronica Haegeland

I ljuset av den 8:e mars och den internationella kvinnodagen känns det arbete som PDR II handlar om extra viktigt. Under vårat besök i Castilla Media har det stått klart att den övergripande filosofin inom samtliga programkomponenter är att ett ökat deltagande av kvinnor i politiska och ekonomiska processer inte enbart leder till fler möjliga intäktskällor utan även till en hållbar utveckling av samhället i stort. Trots att programmet inte genomför några specifika aktiviteter under tisdagen så kommer samtliga kollegor i fältteamet att lyfta frågan lite extra i veckans arbete. Detta med anledning av att det ofta är just kvinnor och ungdomar som befinner sig i de mest utsatta situationerna i samhället, och inte minst så på landsbygden. 

Veronica Haegeland, programpraktikant, Peru

Inga kommentarer: