Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

22 mars 2016

Grönskande dalar i kargt landskap – Castilla Media och hotet om en smältande glaciär

Att resa till Castilla Media är något utöver det vanliga. Det är svårt att inte förundras över det landskap som passerar utanför fönstret då det efter flera timmar av öken och torka plötsligt dyker upp grönskande dalar mitt i det karga. Det är även just dessa dalar som försörjer befolkningen i de olika distrikten där PDR II (Programa de Desarrollo Rural) arbetar. Att dalarna i sig är bördiga är till stor del tack vare den glaciär som breder ut sig i horisonten och förser regionen med vatten året om. Denna glaciär, vid namn Coropuna, är en särskilt viktig vattenresurs under de torra månaderna när regnet lyser med sin frånvaro.


Mitt i det karga andinska landskapet dyker det plötsligt upp grönskande dalar som ger livnäring till befolkningen i Castilla Media. Foto: Julia Svanström

Det är dock långt ifrån en problemlös situation som befolkningen i Castilla Media står inför. Likt många andra länder i världen är Peru känsligt för de klimatförändringar som sker. Detta är också något som de jordbrukare som deltar i PDR II är medvetna om. Vid frågan om på vilka sätt klimatförändringarna har gjort sig märkbara hittills i regionen fick vi svaret att det har blivit varmare överlag och att det har gjort det möjligt att odla fler sorters frukt. Även om detta kan låta positivt är det trots allt endast en kortsiktig fördel. Ökade temperaturer medför nämligen också en mycket mer negativ långsiktig trend i form av smältande glaciär-isar.


Coropuna, den stora glaciär som förser Castilla Media med vatten året om, är under stor press på grund av globala klimatförändringar. Foto: Alexandra Garcia Nilsson 

I dagsläget finns det studier som pekar på att glaciären Coropuna är under så stor press p.g.a. global uppvärmning att den riskerar ha smält bort inom de närmsta 50 åren. Även tidigare praktikanter har skrivit om denna trend och det går att läsa om det här. Med detta i åtanke kan det vara värt att belysa den Internationella vattendagen som infaller den 22:e mars varje år för att lyfta vikten av att förvalta världens vattentillgångar på ett hållbart sätt. Just i år är temat för dagen ”vatten och jobb”, vilket känns passande då det utan säkra vattentillgångar inte kommer att gå att bo kvar i regionen. Detta är också något som fältteamet inom PDR II diskuterar som ett viktigt framtida steg för programmet då det med stor sannolikhet kommer att behövas alternativa tillgångar till vatten i framtiden, samt en omstrukturering av de grödor som odlas till mer vattensnåla varianter.


Den flod som består av smältvatten från Coropuna och som riskerar torka ut i samma takt som isen. Foto: Veronica Haegeland

Med anledning av detta har PDR II tillsammans med Svalorna Latinamerika genomfört en studie med syfte att undersöka de långsiktiga effekterna av den minskande glaciären, samt hur klimat och vattenfrågan kan inkorporeras i de olika komponenterna i programmet. Vikten av detta är något som Irma Timana Taboada, programkoordinator för PDR II, framhäver eftersom en hållbar utveckling av regionen kräver samspel med miljö och de naturresurser som finns att tillgå.

Veronica Haegeland, programpraktikant, Peru

2 kommentarer:

Martin Haegeland sa...

Ni är grymma! Den lilla istiden är ett alltmer intressant ämne.

Ida Susan sa...

Skrämmande prognoser... Men det är ändå hoppfullt att det jobbas med att komma på kreativa lösningar :) Duktiga ni och alla är!