Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

27 april 2016

Alianza Global - Nicaraguas enade front mot barnsexhandel

Fredagen den 22:a april hade Alianza Global möte i den Nicaraguanska staden Estelí. Alianza Global är ett nytt initiativ där organisationer som jobbar mot barnsexhandel inom Nicaragua har slutit upp i ett försök att skapa ett nationellt forum. Sammanlagt ingår ca 15 organisationer (aktivt eller passivt) i denna allians, där Svalorna Latinamerikas program DEDENAN II utgör en nyckeldel.

Utöver att gå igenom diverse administrativa och praktiska detaljer (ska de ha en egen hemsida, mailadress och hos vilken organisation de ska ha sin postadress) gick fredagsmötet åt till att diskutera en väldigt grundläggande sak: Vad ska deras gemensamma definition av barnsexhandel vara? Efter att individuellt ha fått skriva upp det man själv känner till om barnsexhandel och var denna kännedom kommer ifrån följde en förmiddag av att gemensamt vrida och vända på termer och exempel.


Rosa-Maria Espinoza och Carmen Flores skriver upp vad deras individuella tolkning av barnsexhandel är och var de har fått information om detta. Foto: Jennifer Linder.

Inom DEDENAN II programmet i Nicaragua används termen "explotación sexual comercial" (direkt översatt: sexuell kommersiell exploatering) för att täcka de olagliga och skadliga aktiviteter som barn och ungdomar kan råka ut för, och som de jobbar förebyggande mot.
DEDENAN II har en enad definition om vad detta innebär, på samma sätt som de andra organisationerna inom Alianza Global har och även de arbetar individuellt utefter sina egna definitioner. Under mötet gick diskussionen alltså kring hur man ska enas om en definition för alliansen, och framförallt om vad som är den exakta skillnaden mellan 'sexuell exploatering' och 'sexuell kommersiell exploatering'. I vilka fall har den sexuella exploateringen av barn och ungdomar inte en kommersiell faktor iblandad? (Det vill säga att någon typ av materiellt eller finansiellt utbyte sker, alternativt någon gynnas finansiellt av det). Beror detta på om övergreppet har skett inom familjen eller utanför familjen, om det har underlättats av en tredje part eller skett direkt mellan barn/ungdom och exploatör?

Ytterligare diskussioner som kom upp rörde att programmen ibland har olika sätt att referera till barnsexhandel, t.ex. som 'brottet', 'problemet', 'problematiken', 'temat' eller 'fenomenet'. För att visa en enad front upplevde organisationerna att det är viktigt att referera till barnsexhandel på samma sätt, ett sätt som varken förminskar eller otydlig gör vad det innebär.  


Alliansmedlemmarna på mötet hade en spirituell stund om miljön då mötet inföll på nationella dagen för moder jord. Foto: Jennifer Linder.

Att definiera barnsexhandel i tydliga termer där samtliga alliansmedlemmar har samma definition är av stor vikt då det är svårt att formulera en problemstrategi om olika delar tolkar olika typer av händelser och fall som centrala för deras gemensamma verksamhet. På nästa möte skall samtliga tre program som är del av Alianza Global presentera varsitt koncept om hur de tolkar barnsexhandel. Från dessa förslag väljs sedan en slutgiltig version för alliansen. Fram tills nästa möte gäller det alltså att särskåda hur terminologin inom de egna programmen och organisationerna tolkas för att kunna skapa en stabilare grund för byggandet av ett nationellt Nicaraguanskt forum mot barnsexhandel.

Jennifer Linder, programpraktikant, Nicaragua

Inga kommentarer: