Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

20 april 2016

Gott ledarskap på agendan i Castilla Media

Vad innefattas egentligen i ett gott ledarskap? Föds man till en god ledare eller är det något man blir?

Med dessa ord inleddes seminariet i ledarskap som hölls förra veckan i Tipan, Castilla Media. Svaret på frågan blev ett rungande “det är något man blir!” från de deltagare som anslutit till mötet, ett passande svar då det är just det som skolorna i ledarskap ämnar belysa. PDR II anordnar under 2016 två olika skolor; en för civilsamhället (Escuela de Empoderamiento) och en för borgmästare och myndighetspersonalen i distrikten (Escuela de Gestión y Liderazgo). Inom dessa skolor möts deltagarna för att diskutera olika teman samt arbeta i olika workshops för att förbättra sina ledarskapsegenskaper.


David Rivera Sonco föreläser om ledarskap och håller i en workshop för att stärka deltagarnas ledarskapsegenskaper. Foto: Julia Svanström. 

Förra årets ledarskapsskolor behandlade teman inom deltagande och vikten av att civilsamhället aktivt deltar i olika beslutsprocesser för att stärka samhället. I år är temat olika typer av ledarskap och David Rivera Sonco, konsult inom ledarskap, ledde workshoppen under tisdagskvällen och bad alla deltagare, inklusive Julia och mig, att skriva en lista över våra personliga styrkor och svagheter. Därefter ombads alla att fundera över hur dessa egenskaper kan användas i ett gott ledarskap. I samband med detta diskuterades även olika typer av ledare och vilka styrkor och svagheter som karaktäriserar dem.

Därtill fick deltagarna I workshoppen fundera kring hur de interagerar med sina vänner och grannar, vilket socialt nätverk som finns tillgängligt för den som är i behov av stöd i olika situationer, och vikten av lyhördhet. Att vara känslomässigt närvarande är något som David Rivera Sonca belyser som en viktig egenskap för att stärka samhället och det sociala kapital som behövs för att alla ska kunna och våga ta plats i frågor rörande samhällets utveckling.

Som avslutning på workshoppen fick samtliga deltagare komma upp på scenen och genomföra en övning i att tala inför andra. Övningen genomfördes för att peka på vikten av kroppsspråk för att förmedla budskap. Det var med viss motstridighet som deltagarna en efter en gick upp på scenen för att genomföra övningen, men när det väl var gjort reflekterade samtliga över hur viktigt det är att kunna kommunicera på ett effektivt sätt, särskilt i formella situationer där kanske viktiga beslutsfattare är närvarande.


David Rivera Sonca och Beatriz Medina Silva genomför en övning i att tala genom kroppsspråk. Foto: Julia Svanström.

Tisdagens workshop bjöd på många goda skratt och när det var dags att avsluta mötet var stämningen god. Nästa månad fortsätter ledarskapsskolorna och förhoppningsvis ansluter än mer deltagare till dessa träffar. För även om det kan vara läskigt att bjuda på sig själv och tala inför en grupp så erbjuder dessa träffar ett utmärkt tillfälle att bygga självförtroende till att ta plats och höras i beslutsprocesser, samtidigt som det bidrar till att stärka gemenskapen inom gruppen.

Veronica Haegeland, programpraktikant, Peru


Inga kommentarer: