Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

22 maj 2016

Svalorna Latinamerika i Nicaragua

Foto: Johannes Rydinger

Nicaragua är ett färgglatt land med doftande kaffefält, aktiva vulkaner, rena sjöar och en rik kultur. Det är också ett land där sociala problem utgör en stor del av vardagen. Många av landets barn och unga nekas dagligen sina rättigheter såsom god hälsa, utbildning och skydd mot skadligt arbete - något som gör dem väldigt sårbara inför olika risksituationer, som till exempel barnsexhandel.

I över trettio år har Svalorna Latinamerika jobbat för att barn och ungdomar i Nicaragua ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Tillsammans med fyra lokala samarbetsorganisationer från olika delar av landet driver Svalorna för nuvarande utvecklingsprogrammet DEDENAN fas II (Derecho y Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Adolescentes).

- Inom programmet arbetar vi förebyggande mot sexuell kommersiell exploatering av barn och unga, berättar Svalornas landrepresentant Celina Lira på plats. Målet med vårt arbete är att befolkningen som medverkar i programmet agerar mot detta fenomen genom långsiktiga strategier.
DEDENAN II’s strategier och innehåll planeras av dess programråd under regelbundna möten. I programrådet har alla lika mycket inflytande – det består nämligen av representanter både från Svalorna och dess samarbetsorganisationer.

Det förebyggande arbetet är inriktat på att stärka barn och ungdomars förståelse av sina rättigheter och inflytandet över sin egen utveckling. Programmet vill också stärka deras självkänsla genom att skapa skyddsnät i form av en vuxenvärld som upptäcker och motverkar sexuella utnyttjanden.
- Nicaragua är ett exportland när det gäller barnsexhandel, påpekar Diana González som har varit medlem i programrådet i flera år. Därför är dessa typer av program så viktiga just här – speciellt för att försöka involvera alla delar av samhället.

DEDENAN II’s arbete sker huvudsakligen genom de olika lokala samarbetsorganisationerna:

CLUB INFANTIL

Club Infantil arbetar förebyggande mot barnsexhandel främst med hjälp av olika kreativa aktiviteter och kurser där de inkluderar barn och ungdomar i allt från dans, sminkkurser, radio- och TV-program (som barnen själva organiserar), miljöinriktade aktiviteter och läxhjälp för att stärka deras rättigheter och ge dem utrymme att organisera sig. Organisationen har två psykologer som fångar upp barn och ungdomar i olika risksituationer. De riktar även sitt arbete mot barnens föräldrar och mot personer som arbetar i riskfyllda miljöer, som till exempel taxichaufförer, hotellpersonal och statliga institutioner för att skapa medvetenhet och sprida kunskap.

- Barnsexhandel har alltid varit ett väldigt tabubelagt ämne i Jinotega, där vi har vår verksamhet, säger psykologen Fátima Averruz. För några år sedan gjordes en studie i vad stadens olika invånare visste om dessa typer av brott. Resultaten vi fick fram var att de flesta blundade för det helt och menade att ”sådant händer inte i min stad”.  Sedan vi började vårt förebyggande arbete tillsammans med Svalorna har vi märkt stora skillnader. Vi har lärt oss att identifiera och synliggöra fallen. Vi pratar om det offentligt, vilket också har smittat av sig på befolkningen och fler fall anmäls.


MARY BARREDA

På Mary Barreda i León arbetar socionomer, psykologer och advokater. Organisationen har sitt ursprung i kvinnoseparatistiskt solidaritetsarbete med prostituerade kvinnor. Genom åren har Mary Barreda kommit att utöka sitt fokus till att innefatta pojkar, flickor och ungdomar i riskzonen för att hamna i prostitution. Idag jobbar de aktivt främst inom tre huvudområden: prostitution, sexuell kommersiell exploatering av barn och unga (där även barnarbete räknas in), och våld mot kvinnor och barn.

APEADECO

APEADECO (Asociación de Promotoras de la Educación Alternativa para el Desarrollo Comunitario) håller till i Telica och deras främsta målsättning är att göra utbildning till en prioriterad fråga i kommunen. De har täta samarbeten med statliga institutioner som polisen, borgmästeriet och den lokala domstolen.

- Vi arbetar med alternativa utbildningsmetoder för barn och ungdomar såsom teckning och dans för att belysa frågor om mänskliga rättigheter, berättar APEADECOS samordnare Norvin Campos. Vi håller även i olika workshops och utbildningstillfällen för familjemedlemmar, lärare och andra nyckelaktörer både i rättighetsfrågor och i förebyggande av våld och barnsexhandel.
Norvin har genom APEADECOS arbete sett en ökad metvetenhet bland befolkningen.
- Genom våra informationskampanjer har vi hittills lyckats nå ut till 20.663 personer. Allt fler vuxna har sakta men säkert ändrat sin syn på barnen och börjat se dem som de faktiskt är: som sociala individer med rättigheter.

ASOCIACIÓN PROYECTO MIRIAM

Ett av ledorden för Proyecto Miriam är ”sororidad” (systerskap). Organisationen startades upp för nästan 30 år sedan som ett utbildningsprojekt för att ge kvinnor chansen att lära sig läsa och skriva, men också för att de skulle kunna utbilda sig på en högre nivå. De ser utbildning som en väg ut ur förtryck och har därför ett stipendieprogram dit unga kvinnor kan söka för att få ekonomiskt stöd till sina studier. Idag anordnar organisationen även utbildningar och upplysningskampanjer och jobbar med både kvinnor och barn för att de själva ska ha makten över sina liv och sin egen utveckling.

Linda Fagrell, infopraktikant, Nicaragua

Inga kommentarer: