Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

16 maj 2016

Telicas vattenpark - en plats för workshops

Då och då blir Telicas centralt belägna vattenpark plats för de workshops som APEADECO håller utanför skolorna. Nyligen hölls en workshop med lärare och psykologer om ämnet risk- och skyddsfaktorer rörande barnsexhandel.

Gemensamt för de workshops som jag har deltagit i på APEADECO är att de använder sig väldigt lite av formella presentationer och väldigt mycket av dynamiska övningar. Dagens pass började följaktligen med ett massagepass som leddes av en av ledarna för workshopen. Till avslappnande musik parade deltagarna ihop sig två och två och skulle en i taget massera bort negativ energi från den andra personen efter att ha frågat om denne var okej med det.

Därefter övergick workshopen i en övning som var inriktad på det specifika temat för dagen. I en låda fanns ett flertal riskfaktorer för att ett barn eller ungdom ska råka ut för barnsexhandel skrivna på kort, såsom våld i hemmet, trångboddhet, att hoppa av skolan i förtid och olämpliga utbildare. Den person som plockade upp en riskfaktor skulle sedan läsa upp den framför resten av gruppen och förklara hur denna skulle kunna vändas till en skyddsfaktor, alternativt vilken typ av skyddsfaktor som skyddar mot den aktuella riskfaktorn. För att göra denna aktivitet mer dynamisk och rolig fick deltagarna först stå i en ring varpå musik spelades och en boll skickades runt från person till person. När musiken stannade fick den personen som höll i bollen gå upp till lådan och plocka upp en riskfaktor.


Melania Toval plockar upp en riskfaktor ur lådan. Foto: Jennifer Linder.

Psykologen Melania Toval plockar upp kortet som lyder ”trångboddhet” och tänker en liten stund innan hon svarar. Hon tolkar riskfaktorn som de fall där barn växer upp i hus där det bor många andra och de inte får något privatliv. De kan då från mycket ung ålder utsättas för att höra eller bevittna andra i hemmet ha sex och kan följaktligen få svårt med att förstå sexuella gränser. (LÄNK till klipp när Melania pratar) https://www.youtube.com/watch?v=HB4JPFJpYq0

Workshopledaren José-Luis berättar i samband med detta om ett fall där ett barn bodde i samma hus som många vuxna släktingar och blev sexuellt utnyttjad av sin farbror. När hon berättade detta trodde inte de vuxna på henne utan försökte hitta på ursäkter såsom att hon (trots värmen) inte borde sova med så lite kläder.

Att försöka göra så att varje enskild person i ett hushåll känner att de har möjlighet till ett privatliv är svårt att hantera inom sfären för denna typ av workshop. Däremot gick diskussionen kring att inte skuldbelägga barn och ungdomar om de berättar att de har blivit utsatta för något som inte kändes okej inom hemmet, må det så ha varit av en annan släkting. Att ta deras berättelser på allvar och anmäla fall av barnsexhandel är av stor vikt.


Yvette Betancourt håller i diskussionen om riskfaktorer och motsvarande skyddsfaktorer. Foto: Jennifer Linder.

Sista momentet av workshopen var att parvis klappa i takt till en ramsa om på vilka platser en bör vara aktsam mot sexuella förövare. Dessa platser innefattar bland annat hemmet (som i exemplet ovan), skolan, jobbet, kyrkan och i bostadsområdet. Detta är en ramsa som har använts tidigare i workshops med ungdomarna och den skapade minst lika mycket skratt hos de vuxna.

Att diskutera och försöka hitta lösningar till ett problem som är väldigt allvarlig och högst verkligt i den Nicaraguanska vardagen kan göras på många sätt. Powerpoints med information och statistik tjänar ett syfte. Men att hantera ett sådant tungt ämne på ett dynamiskt sätt kanske kan låsa upp lite kreativitet som balanserar allvaret på ett sätt som gör det känslomässigt tillgängligt att gå igenom de faktorer som påverkar ett sådant tragiskt brott som barnsexhandel.

Jennifer Linder, programpraktikant, Nicaragua 

Inga kommentarer: