Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

2 maj 2016

Intressegruppen – En bild säger mer än tusen ord

Ett av huvudmålen för Svalorna Latinamerikas program i Nicaragua (DEDENAN fas II) är att barn och ungdomar ska känna till sina medfödda rättigheter. Bland annat de rättigheter de har som medborgare i samhället, rättigheter som rör deras egen kropp och sexualitet, samt rättigheter till att ha och uttrycka en egen vilja. Utöver att de själva ska känna till detta står det också formulerat att dessa rättigheter ska erkännas av andra, vuxna närmare bestämt. Det kan nämligen vara väldigt svårt att rent praktiskt hävda sina rättigheter om andra inte erkänner dem. Att försöka ta vara på sina rättigheter när inte vuxna i samhället håller med kan därtill leda till konflikter som främst drabbar barnen och ungdomarna själva negativt.

Många av aktiviteterna som APEADECO gör riktar sig just till detta, att öka kännedomen kring barns rättigheter. Inom dessa aktiviteter finns intressegruppen, som förra året hade temat dans, och detta år handlar om serietecknande och ritande.


Ungdomarna har på bara två kurstillfällen börjat lära sig att rita landskapsperspektiv. Foto: Jennifer Linder.

Två gånger i veckan (om 2 timmar varje session) under sex månaders tid kommer ungdomarna att ta sig till APEADECOs kontor för att lära sig att teckna. APEADECOs vision är inte bara att ungdomarna ska utveckla kunskaper i teckning för att kunna stärka sitt eget självförtroende och få utlopp för sin kreativitet. De vill också att dessa talanger ska kunna sättas i användning för att skapa bilder med meddelanden för att synliggöra och motverka barnsexhandel. Kanske kan dessa bilder skapas för specifika kampanjer eller på annat sätt nå ut till allmänheten.
  
Eftersom att barnen och ungdomarna går i skolan olika tider så har APEADECO en grupp som kommer till rit-kursen på morgonen och en grupp på eftermiddagen. Eftermiddagsgruppen består framförallt av de ungdomar som kommer ifrån områden längre bort från staden och alltså har längre restid till Telica.


Miguel, Mihurez y Carmen visar upp sina teckningar. Foto: Jennifer Linder.

När jag frågar Carmen, Mihurez och Miguel om vad det bästa med att vara med i intressegruppen är svarar de ”att lära sig rita”, som om det vore det mest självklara i världen. Finns det något mer som är bra, undrar jag och Carmen svarar fnissande ”att utveckla sin kreativitet”. Mer än så lyckas jag inte få ur ungdomarna förrän de åter är uppe i högljudda samtal och skrattar med sina vänner. Men ordspråket säger ju att en bild säger mer än tusen ord och att bevittna hur ungdomarna går från att lära sig att rita enkla former till att sätta dessa i komplexa landskapsperspektiv på bara några tillfällen får kanske tala för sig själv.

Jennifer Linder, programpraktikant, Nicaragua


Inga kommentarer: