Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

28 april 2015

Nya antimachistiska maskulinitetsnormer för sociala och kulturella förändringar

Efter en skön semester i staden Santa Cruz och den lilla byn El Palmar i södra Bolivia har jag kommit tillbaka till Svalornas LA kontor med ny energi och friska tag. Det har varit spännande att prata med människor utanför La Paz om hur dom ser och tycker om exempelvis HBTI* frågor samt mänskliga rättigheter. En kille som jag pratade med berättade att han tycker att det är så svårt att inte kunna vara sig själv och att inte kunde älska vem han vill, så att så fort han får chansen ska han lämna landet. Helst vill han till Europa eller USA där, enligt honom, man kan bli mer accepterad. Men efter lite diskussioner tillsammans med andra vänner kom vi fram till att många positiva förändringar har skett i Bolivia de senaste åren och att om vi tillsammans engagerar oss kan vi skapa politisk påverkan. Detta är precis vad Svalorna LA står för och vill göra. Vännerna bad mig därför att säga till så fort jag vet något evenemang för sexuella rättigheter som dom kan vara med på och resa sig för.

Jimmy Telleria, Chef på CISTAC. Foto: Sonia Ampuero 

Länge har frågor om socialutveckling i samhället präglats av kvinnor för kvinnor. I Bolivia har feministiska grupper och projekt för kvinnor varit väldigt viktiga och lett till många positiva förändringar i landet. Men att förändra bilden och synen på mannen och manligheten är också en angelägenhet för alla män. I veckan har jag varit på ett möte på samarbetsorganisationen CISTACs kontor som är experter inom maskulinitetsnormer och machokultur. Det pratades om planer inför framtiden och att dem vill bilda ett projekt där män får kunskap och utbildning, kan självrannsakar sig själva och ta ansvar till förändring i samhället. Sedan tv-serien ”Solo Para Machos” lanserades i de statliga tv kanalerna i Bolivia (som är en del av Svalornas utvecklingsprogram), har män hört av sig till CISTAC och både hyllat dem och bett om råd kring de olika teman som tv-serien tar upp. På grund av de teman som kommit upp ser CISTAC det som en möjlighet och en nödvändighet att de kommande åren arbeta med mannens roll inom den sexuella hälsan, våld i olika former och mannens roll inom familjen. På mötet brainstormades det till höger och vänster kring detta nya projekt och man kom även fram till att man ville fortsätta använda tv-serien som ett verktyg för att utbilda och skapa nya lokala, manliga ledare som tror på dessa antimachistiska mansroller för sociala och kulturella förändringar.

Sonia Ampuero, Programpraktikant i Bolivia

*HBTI= homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersexuella personer

Inga kommentarer: