Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

17 april 2015

Sexualundervisning för ungdomarna på terminalen

Sexualundervisning för ungdomar i Nicaragua brukar inte göras i skolan av lärare såsom i Sverige. Här är det oftast organisationer som tar på sig jobbet att informera ungdomar och sina sexuella och reproduktiva rättigheter samt om sex och samlevnad.
Organisationen Mary Barreda är en av dem som bjuder in ungdomar för att samtala om relationer i alla dess former. I arbetet för att förebygga barnsexhandel i landet är det viktigt att ungdomarna och barnen vet sina rättigheter. Det är även viktigt att barnen och ungdomarna sinsemellan ska behandla varandra väl, veta mer om den egna kroppen och även vart de kan vända sig till för att söka hjälp.

Karla Laguna håller i sexualundervisning för ungdomar.

Årets andra stora workshop med ungdomarna på terminalen handlade om sex och samlevnad. Den första tog upp teman om sexuella och reproduktiva rättigheterna, denna tog upp mer konkret om den egna sexuella hälsan.

Ungdomarna tittade först på en kortfilm där olika preventivmetoder presenterades för att sedan gå igenom ett och ett med för och nackdelar. Karla Laguna ledde workshopen och delade in dem i smågrupper för att diskutera metoderna var för sig och sedan presentera dem. Med mycket fnitter och skratt gjorde ungdomarna uppgifterna för att sedan diskutera lite med varandra vad som var för och nackdelarna med metoderna.

Unga killar tittar på filmen. Text; Ungdomarna tittar på film om preventivmedel och metoder. 

Detta är till för att försöka förhindra ungdomsgraviditeter som är väldigt vanliga i Nicaragua och för att motverka könssjukdomar. I ett land där religion spelar en stor roll är samtal om sex något av en tabu och något som föräldrarna inte pratar om med sina barn. Det är oftast fyllt med känslor av skam och nervositet där ett samtal om sex kan komma att ses som att ”uppmuntra ungdomarna att ha sex”, något som många inte vill göra. Trots detta kommer många ungdomar hit från terminalen där föräldrarna skickar iväg dem för att lära sig lite. Dagarna innan var Karla, Eliette och jag ute vid marknaden på terminalen för att bjuda in dem och passade även på att samtala med föräldrarna eller den personen som är deras ”referente” (person av tillit eller den som faktiskt har hand om barnet).

Ungdomar svarar på frågor angående preventivmedel.

Under denna vecka kommer vi att göra hembesök hos ungdomarna och barnen för att se hur många som går i skolan, vilken skola de går i nu, bor de i samma hus, hur är deras situation i övrigt? Allt detta för att fortsätta ha en nära kontakt med föräldrar och ”referentes” samt barnen/ungdomarna för att kunna vara till hjälp under deras utveckling.

Paola Castro Echeverri, programpraktikant i Nicaragua.


Inga kommentarer: