Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

26 november 2015

Ett besök i Castilla Media

Peru har mellan den 13 och 19 november välkomnat mig och Carolina Pettersson till deras program PDR (Programa de desarollo rural). Det har bland annat varit fyra spännande dagar ute på landsbygden i området Castilla Media utanför Arequipa.

Skylt att vi är framme i Castilla Media. Foto: Wendy Reyes

Programmet PDR arbetar med 3 komponenter och av dessa fick vi speciellt se första komponenten som behandlar ekonomisk produktivitet på mikronivå. I Peru har varje organisation en komponenent de arbetar med och organisationen CEDER är den som arbetar med komponent 1 och där har vi fått följa Roberto Velarde och Antony Garcia.

Antony Garcia som kontrollerar biodlingar i Machaguay. 
Foto: Wendy Reyes

Roberto Velarde förklarar dagens upplägg i Huami. Foto: Wendy Reyes

Roberto Velarde lär befolkningen i Huami hur man bygger upp en näringsrik kompost bestående av djurkadaver, djurspill och torkade växter. Foto:Wendy Reyes

Först ut fick vi följa med till Huami där Roberto visade befolkningen hur man byggde upp näringsrika komposter samt hur man tillverkar "Biol" som är en närings-smoothie för växterna bestående av bland annat gammalt gräs, äggskal, aska och som har fått stå i värme under tre månader i en plastcontainer.

Silad "Biol" som hälls upp för att dela ut till invånarna i Huami. 
Foto: Wendy Reyes

Resterande dagar följde vi med Antony och fick följa när han kontrollerade olika biodlares bikupor. Detta för att se om bikuporna mestadels bestod av honor och att den hade en drottning. Vi lärde oss bland annat att om det är för många hanar är det dåligt för bikupan då dem tar en för stor del av näringen samt att det endast är drottningen som lägger ägg. Finns det då ingen drottning kommer bi-kolonin att dö ut.

Vi fick även se marsvinsuppfödning i Viracu där Antony undervisade ägaren hur man tar hand om ett marsvin som har fått köttätande löss som äter på deras hud.

Antony Garcia visar såren till Alexandra Garcia. Foto: Wendy Reyes

Vi fick träffa flera olika människor som arbetar med jordbruk och djuruppfödning, allt från bin till kor och alfa till avokadoträd. Den delen vi fick se från deras program PDR går ut på att lära invånarna i Castilla Media att få en bättre och ekologisk produktion som sedan ska ge ekonomisk tillväxt vilket ska fortsätta efter programmet tar slut 2016.

-Invånarna i Castilla Media vet hur man tillverkar komposter och Biol, det är bara att få alla att börja göra det, säger Roberto Velarde från organisationen CEDER.

Trots att Roberto menar att invånarna i Castilla Media inte utför det de kan så verkar programmet vara på god väg. De har nyligen lärt sig hur man planterar en starkare art av avokadoträd vilket ska ge skörd efter 2-3 år och de håller på och lär sig hur de ska tillverka ekologiska komposter, hur de använder alla produkter av biodling och hur de bäst föder upp marsvin.

Förutom att se programmet lärde vi känna kollegorna som arbetar i Peru som har varit trevliga och även hittat tid att visa oss runt i Castilla Media. Utbytet hit har varit givande! 

Kollegorna och mig på varma vattenkällorna utanför Pampacolca. 
Foto: Wendy Reyes


Wendy Reyes, programpraktikant, Bolivia 

Inga kommentarer: