Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

5 november 2015

Premiär!

Spänningen vibrerar i den varma luften i radiostudion. Sofia räknar ner med fingrarna; tre, två, ett. ”AL AIRE”-lampan tänds. Jonatan tar ordet. För första gången ska ungdomarna i kommunikationsgruppen (en av Proyecto Miriams intressegrupper) hålla i ett liveradioprogram. I 45 minuter ska de underhålla lyssnarna, ta emot telefonsamtal och sms, spela musik och framför allt diskutera ett aktuellt ämne relaterat till mänskliga rättigheter och det preventiva arbetet mot barnsexhandel. Dagens samtalsämne är könsroller och stereotyper.

Liveshowen Somos tu Vos (vi är din röst) är igång! 
Foto: Victoria Särnhult

Kommunikationsgruppen består av ungefär tio ungdomar som träffas på lördagseftermiddagarna för att arbeta med olika former av media. De har tidigare skapat en egen tidning och under hösten har de arbetat med radio. Målet med kommunikationsgruppen är att de ska lära sig arbeta med de olika medieformerna samtidigt som de analyserar olika teman som har att göra med deras mänskliga rättigheter och det preventiva arbetet mot barnsexhandel. De ska sedan kunna använda sig av de olika medieformerna i sitt förebyggande arbete. Utöver att lära sig själva arbetet, denna gång hur det går till på en radiostation, övar de sig också på att delta aktivt, att diskutera och analysera. Hittills har de först läst på om ett tema, diskuterat det i grupp, därefter skrivit ett manus för programmet kallat Somos tu Vos, som de sedan har spelat in. De har under höstens gång förberett och utbildat sig med målet att till slut våga sig på ett liveprogram. Och idag är det dags. Stämningen är hög, det märks att ungdomarna är extra entusiastiska. Jonatan som ofta brukar ramla in ungefär en timma efter avsatt tid var idag nästan en timma för tidig.

Paula och Jonatan spelar in radioprogram om sexuella och reproduktiva rättigheter. Foto: Victoria Särnhult

Samtidigt som det är första gången för liveprogrammet så ska de också påbörja nästa del i medieutbildningen. De har själva föreslagit att de vill lära sig fotografera, så jag har fått i uppgift att skapa fyra fotoworkshops. Till min hjälp har jag Cora, volontär på Proyecto Miriam. Under dessa fyra gånger ska vi gå igenom teknik och estetik etc. samt gå igenom fyra olika teman relaterade till förebyggandet mot barnsexhandeln. Dagens fotoworkshop har temat som sedan ska diskuteras i radioprogrammet, alltså könsroller och stereotyper i media. Efter att ha samtalat en stund om vad fotografi egentligen är, vad det kan användas till och hur man kan använda det på olika sätt, börjar vi med att titta på tre omslag till olika magasin och analysera poser, ansiktsuttryck, perspektiv, färger etc. Olika män pryder alla tre omslag. Sedan tittar vi närmare på tre omslag prydda av kvinnor och jämför dessa.

Foto från workshopen där vi tittar på omslagsfoton. 
Foto: Benilda Talavera

Ungdomarna upptäcker stora skillnader, de kommenterar att männen inte ler, de ser väldigt seriösa ut. De lägger märke till att männen många gånger är fotade på mindre avstånd så att fokus är på ansiktet istället för på kroppen. En av tjejerna tycker att männens poser är annorlunda, mindre tillgjorda än kvinnornas. Ungdomarna kommer fram till att fotona på männen inger respekt medan fotona på kvinnorna mer ger ett oskyldigt eller flörtigt intryck. Vi fortsätter att tillsammans analysera hur avbildandet och reproduktionen av könsroller och stereotyper i media skadar både män och kvinnor, att det avbildar mycket ojämna maktrelationer, objektifierar kvinnan och även till exempel skickar ut signaler om att mannen inte ska vara känslig eller sensuell.

Ett av resultaten, ett foto av Alisson som inte följer normerna vad gäller porträtterandet av unga kvinnor på tidningsomslag. 
Foto: Selena Masiel

Sedan är det dags för ungdomarna att fota. Uppgiften är att ta varsitt omslagsfoto, men undvika de stereotyper som man så lätt faller in i, både som fotograf och modell. Det blir en övning i att gå utanför normen, att tänka på ett annat sätt och uttrycka något nytt inför kameran. För fotografen är det också viktigt att tänka på avstånd, perspektiv och hur man kan arbeta för att ge fotot en annan känsla. Ungdomarna går ut och börjar fota, jag och Cora följer med och stöttar utifall ungdomarna behöver hjälp. Sedan tittar vi på resultaten, analyserar fotona och frågar hur det kändes att genomföra denna uppgift. Både tjejerna och killarna påpekar att de inte direkt tycker om resultaten och att det kändes ovant men att det också var roligt och intressant. Vi avslutar fotoworkshopen. Alldeles strax är det dags. Livepremiär för Somos tu Vos på radio Cumiche!

Jonatan mitt uppe i ett samtal kring förändrandet av könsroller, live på radio Cumiche. Foto: Victoria Särnhult


Victoria Särnhult, programpraktikant, Nicaragua

Inga kommentarer: