Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

20 november 2015

Avtalsskrivning

Landsbygdsutvecklingsprogrammet PDR har sedan i juni jobbat i de fem distrikten i Castilla Media med så kallade ”escuelas de empoderamiento”, som är skolor som går ut på att stärka civilsamhället. Parallellt har de arbetat med ”escuelas de gestión de liderazgo” som är ledarskapsskolor för styrelserna i distriktens kommunern. Målet med dessa skolor har varit att nå förändrade attityder hos både civilsamhället och kommunstyrelserna, för att på så sätt kunna öka samarbetet mellan de båda.

Tidigare har kommunerna inte haft något vidare intresse för att involvera sig i arbeten med civilsamhället då de har ansett att det skapar problem för dem och att det skulle leda till att deras legitimitet skulle minska. Gilberto Talavera, PDRs konsult, har dock påvisat för kommunstyrelserna att det är viktigt att, och att det dessutom gynnar dem när, samarbetet ökar mellan parterna. Då kan kommunen bättre veta vad det är som befolkningen faktiskt vill och vad de tycker om arbetet som de realiserar. De får höra kritiken och de kan då även bemöta den. Dessutom menar han att civilsamhället behöver få större förståelse för vad kommunen arbetar med och vad de står inför för svårigheter. I dagsläget bjuder kommunstyrelsen in civilsamhället till råd, så kallade ”cabildos”, efter att de har suttit på sin post i 100 dagar. Dessutom har de möjlighet att bjuda in befolkningen till ett sådant råd när de behöver rådfråga dem om något speciellt. Totalt brukar de ha mellan ett och två sådana råd per år. Utöver det har varje distrikt ett budgetmöte per år, ett så kallat ”presupuesto participativo”, där befolkningen får vara med och bestämma över kommande års budget och där årets utgifter gås igenom. Kommunerna har ofta dåliga erfarenheter av både råden och budgetmötena, då dessa mest brukar gå ut på att kritisera kommunen på ickekonstruktiva sätt. Gilberto menar att befolkningen, å sin sida, behöver förstå att borgmästaren inte kan genomföra allt själv, utan måste ha möjligheten att delegera ut en del ansvar till representanter för civilsamhället. Å andra sidan menar han att kommunstyrelsen måste ge civilsamhället utrymme att ge sin åsikt och dessutom visa att de blir lyssnade på. Han understryker dock att borgmästaren har blivit folkvald och därför alltid måste få det sista ordet.

Att arbeta med representanter för kommuner har ett inneboende problem då de arbetar utifrån sina mandatperioder. Så även om ett program har lyckats nå goda resultat med en kommunstyrelse kan allt gå förlorat när den byts ut. Den 11 och 12 november var två mycket viktiga dagar för PDRs möjlighet att ge Castilla Media en mer långsiktig förändring. Då skrev nämligen tre av de fem distrikten på ett avtal som bland annat innebär att kommunen en gång i månaden ska bjuda in civilsamhället till diskussion, vid så kallade ”Mesas de trabajo para el desarrollo”. Det nämnda avtalet gör dessutom att dessa möten institutionaliseras formellt och att de därför, förhoppningsvis, kommer fortsätta gälla även efter att styrelsen har bytts ut och programmet lämnat området.


Framsidan på Pampacolcas och Machaguays nya dokument som bland annat binder kommunen till att en gång i månaden bjuda in civilsamhället till diskussion. Foto: Alexandra Garcia Nilsson.

I Pampacolca, som var det första distriktet som skrev på sitt avtal, den 11 november, uppstod lite svårigheter. För det första var endast två av de fem kommunstyrelseledamöterna i tid och borgmästaren, Gilberto Yauri Iquiapaza, kom sist av alla, cirka två timmar efter utsatt tid. Under mötet var stämningen över lag god men borgmästaren tog inte mycket initiativ och när det var dags för omröstningen röstade en av ledamöterna inte för förslaget. Han menade att det inte var någon idé att låta ett dokument röstas igenom när det som står i det ändå inte kommer att realiseras. Gilberto Talavera sa då att ”om vi vill fortsätta ha det som vi har det nu kan vi fortsätta med våra nuvarande metoder, men om vi vill åstadkomma någon förändring är det viktigt att även förändra våra metoder, och att låta civilsamhället uttrycka sin åsikt kan aldrig vara något negativt. Jag håller med dig om att det är svårt att åstadkomma men vi måste lyckas, och jag säger vi för ni har mitt ord på att PDR, och jag själv, ska stötta er genom det arbete som ni har framför er”. Efter lite diskussion ändrade ledarmöten sin ståndpunkt och röstade även han ja till förslaget.

Kommunstyrelsen i Pampacolca har ett möte där de röstar igenom sitt nya avtal. Foto: Alexandra Garcia Nilsson 


I Machaguay, som skrev på sitt dokument den 12 november, hölls ankomsttiderna bättre. COPASA, ett projekt som organiseras av den regionala regeringen, blev inbjudna till mötet. Även om både Gilberto och Federico Laura Rojas, en av en av representanterna från COPASA, påtalade vikten av att olika program samarbetar och inte ser varandra som konkurrenter, ville de båda gärna berätta om vad deras respektive organisationer åstadkommit. Förslaget röstades igenom utan några som helst problem och i slutet påtalade även Federico att det var ett viktigt dokument som hade röstats igenom. Borgmästaren, Reynaldo Taco Silva, tackade PDR för att de hade stöttat dem med att komma så långt så att de hade arbetat fram och röstat igenom dokumentet. Han tackade även COPASA för att de har jobbat mycket med dem innan och att det arbetet kan ha gjort att PDRs arbete kan ha gett de goda utfallet.

Kommunstyrelsen i Machaguay har ett möte där de röstar igenom sitt nya avtal. COPASA, ett projekt som organiseras av den regionala regeringen medverkade även under mötet. Foto: Alexandra Garcia Nilsson 


Samma eftermiddag röstades Viracos avtal igenom. Jag märkte på Gilberto att han var trött och lite mindre i gasen än vad han brukar vara. Det gjorde dock inte så mycket för det vägdes upp av engagemanget från kommunstyrelsens håll. Jag tycker mig ha sett att borgmästaren i Viraco, Zenon Yaulli Nejra, brinner för det han gör. Han har visioner för sin kommun och vill verkligen att Viraco ska utvecklas. Efter att förslaget röstats igenom hämtades vin och vi skålade alla tillsammans för Viraco och kommunens nysignerade dokument.

Kommunstyrelsen i Viraco har ett möte där de röstar igenom sitt nya avtal. Foto: Alexandra Garcia Nilsson 

Alexandra Garcia Nilsson, Programpraktikant, PeruInga kommentarer: