Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

19 november 2015

Fjärilar, siluetter och alla kvinnors rätt att leva utan våld

Det är söndag morgon. Kvinnor och barn strömmar in genom Proyecto Miriams port. Alla blir tilldelade varsin brosch, en gul fjäril fäst på ett lila band, en symbol för systrarna Maribel som kallas las mariposas (fjärilarna på spanska). De tre systrarna Maribel från Dominikanska Republiken är i sig symboler, de mördades i kampen för frihet den 25 november 1960 och hedrades genom att den internationella dagen mot våld mot kvinnor tillägnades detta datum 1981.

En av kvinnorna som har utbildat sig i Proyecto Miriam bär fjärilsbroschen och ett hårband som uppmanar till aktion och fördömandet av våld mot kvinnor. Foto: Victoria Särnhult 

 
Tillsammans går unga och gamla utanför Proyecto Miriam. 
Foto: Victoria Särnhult

Proyecto Miriam uppmärksammar den 25 november på flera olika sätt under november månad. Slagordet för kampanjen lyder: “Vos y yo tenemos derecho a vivir sin violencia. No calles, actua.” (Du och jag har rätt att leva utan våld. Var inte tyst, agera.) Idag går vi tillsammans i procession utanför Proyecto Miriams byggnad. Vägen kantas av ömsom siluetter av mördade kvinnor, ömsom tavlor som barn och ungdomar har målat i Proyecto Miriams intressegrupp med temat våld mot kvinnor. Siluetterna är 16 stycken, de representerar de kvinnor från Esteli som har blivit mördade de senaste fem åren. På siluetterna kan man finna kvinnornas namn, deras ålder och relationen till mördaren. En hög procent av gärningsmännen är pojkvänner eller expojkvänner. Det är ovanligt att kvinnan inte kände mannen i fråga. Av alla de 44 kvinnor som mördats i Nicaragua under tidsperioden januari till september 2015, begicks 31 av morden i kvinnans hem. Vid varje siluett stannar Yolanda och Angela från Proyecto Miriam upp, läser högt upp informationen och sätter fast en blomma. Vi samlas vid en stor scen i slutet på vägen. Magdalena och Imelda håller tal där de förklarar historiken bakom den internationella dagen mot våld mot kvinnor, vad våld mot kvinnor innebär, vilka risker som finns och hur man kan förebygga våldet.

En tavla målad av en av ungdomarna från intressegruppen. ”Det måste upphöra. Inget mer våld.” Foto: Victoria Särnhult 

En av siluetterna som representerar en mördad kvinna från Esteli. 
Foto: Victoria Särnhult

En ung modern dansgrupp från Managua bestående av tre män och tre kvinnor genomför sedan ett dansstycke med kvinnomord som tema. De illustrerar briljant med dansen som verktyg hur maktrelationen mellan kvinna och man utspelas, hur en i början är lycklig tillsammans med sin partner men att det också vid ett mycket tidigt stadie utspelas svartsjuka, manipulation och kontrollbehov. Relationen blir allt mer våldsam, kvinnorna försöker ta sig ur sin partners grepp, men männen tillåter inte minsta steg. Våldet blir alltmer påtagligt. Det är en stark uppvisning som sedan blir ämne för reflektion och analys hos publiken. Kvinnor och män i publiken påpekar att det ofta används olika sorters strategier och våld i en våldsam relation, både psykiskt, sexuellt och fysiskt. En kvinna menar att det är väldigt viktigt att behålla sitt självförtroende och inte låta någon riva ner det. En annan tar upp rätten att klä sig som man vill utan att bli hånad eller utsatt för våld. Barn och ungdomar från Miriams dansgrupp har även de en uppvisning där de dansar till en låt med temat kvinnlig frigörelse.

Scen ur dansuppvisningen. Foto: Victoria Särnhult

Två av dansarna i slutet på uppvisningen. Foto: Victoria Särnhult

Efter uppvisningarna håller en syster till en av de mördade kvinnorna ett starkt känsloladdat tal där hon uttrycker sin sorg och frustration över sin systers död. Precis som i så många andra fall av kvinnomord är gärningsmannen fortfarande på fri fot. Saknaden och ilskan i systerns ord lägger sig som ett tungt täcke över oss. Samtidigt är luften fylld av kämpaglöd. Våldet är något som fortfarande är ytterst närvarande i många kvinnors liv, vare sig det handlar om psykiskt, ekonomiskt eller sexuellt våld. November månad är tillägnad kampen mot våldet. På onsdag är det dags för nästa aktivitet, då Proyecto Miriam tillsammans med andra kvinnoorganisationer tillsammans ska gå svartklädda i en tyst marsch nerför huvudgatan i Esteli, sedan skall aktiviteten fortsätta i den centrala parken. Detta till minne av alla de kvinnor som har dött bara för att de är kvinnor.

Många kvinnor deltog i söndagens event för att uppmärksamma den 25 november. Foto: Victoria Särnhult

Att uppmärksamma det genusbaserade våldet som ständigt gör sig påmint men som lika ofta ignoreras är nyckeln till förändring. Proyecto Miriam säger: Var inte tyst, agera!


Victoria Särnhult, programpraktikant, Nicaragua

Inga kommentarer: