Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

13 november 2015

På besök hemma hos Beatriz


Beatriz Medina Silva deltar sedan drygt ett år tillbaka i Svalorna Latinamerikas landsbygdsutvecklingsprogram PDR. Hon bor tillsammans med sin man och två döttrar i Tagre strax utanför Tipan i Castilla Media. Hon är även tilltänkt ordförande för den nystartade biodlarföreningen som fortfarande inte har något namn och som just nu består av åtta medlemmar. Under vårt arbete med att samla ihop material till årets resultatuppföljning fick Alexandra och jag följa med under en förmiddag hemma hos Beatriz.

Beatriz Medina Silva visar upp trädgårdslandet bakom huset. 
Foto: Samuel Hallin Veres

Förutom biodling som kommer vara en sidoaktivitet ägnar sig Beatriz främst åt boskapsskötsel. Detta tillsammans med att ta hand om marsvinen på bakgården, sköta det stora avokadoträdet och hålla ordning på trädgårdslandet gör att dagarna fylls med arbete. Hon berättar att hon nyligen köpt in nya ställningar för att kunna utöka platsen för marsvinen så att hon i förlängningen kan sälja dessa till grannar och på marknader runt om i området. Tillsammans med PDRs experter på marsvinsuppfödning har Beatriz delat upp burarna med marsvin så att ungarna är för sig, de fertila honorna placeras tillsammans med de hanar som uppvisar bäst egenskaper för fortplantning och de som ska slaktas är i egna burar.

Marsvin som snart är färdiga för att slaktas. Foto: Samuel Hallin Veres

Vi frågar om hon tycker något har förändrats i och med hennes medverkan i PDR.

”Innan jag började delta i PDRs aktiviteter gjorde jag mest mina dagliga sysslor, utan att se någon särskild mening med dem. Sedan vi började organisera oss har jag förändrat mitt sätt att se på saker. Nu vill jag dels stärka vår organisation, men också förbättra kosten först inom min familj, sedan i Tagre och sist i närområdet genom att producera och sälja ekologisk honung och marsvin”.

Medan vi väntar på att de andra medlemmarna i organisationen ska komma för att fylla i enkäter visar Beatriz oss runt i Tagre. Hon pekar ut platsen där byborna tidigare hällde ut sina sopor, rätt ner för en sluttning och ner i dalen. Hon visar även kyrkan som rasade i samband med en jordbävning men som byborna sedan byggde upp. Tagre ligger vackert beläget på en platå med utsikt över dalarna i Castilla Media.

Utsikten från Tagre. Foto: Samuel Hallin Veres

Tillbaka hemma hos Beatriz säger hon att vi ska ta skydd under plåttaket till deras matrum på altanen. Hon plockar fram ett redskap som ser ut som en lång håv. Sedan klättrar hon upp i det stora avokadoträdet för att skörda de sista avokadorna för säsongen. Vi tittar smått oroade på när Beatriz försvinner upp bland löven. Plötsligt hörs en smäll när en avokado trillar ner på marken och vi förstår varför vi var tvungna att ta skydd. En stor avokado hade halkat ur håven och lämnat en liten krater efter sig i jorden. Efter ungefär en halvtimme har Beatriz plockat ner ett 50-tal avokados och säger åt oss att välja ut några var för att ta med hem. Vi kan inte annat än tacka och ser fram emot att njuta av de stora frukterna.

Beatriz skördar avokador med hjälp av en lång håv. 
Foto: Samuel Hallin Veres

Förmiddagen avslutas med att vi blir bjudna på lunch. Beatriz berättar om sina och organisationens planer.

”Vi har precis köpt in bikuporna så nu återstår det bara att köpa in bina och en drottning för att sätta igång arbetet. Alla i organisationen hjälps åt och vi har delat upp sysslorna mellan oss. I dagsläget arbetar vi bara med PDR men snart hoppas vi att kunna samarbeta med kommunen och andra organisationer för att förbättra levnadsvillkoren här i Tagre”.


Samuel Hallin Veres, programpraktikant, Peru

Inga kommentarer: