Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

18 maj 2015

Besök från Billströmska Folkhögskolan

Svalorna Latinamerika samarbetar med Billströmska Folkhögskolan. Tisdagen den 12 maj arrangerade vi tillsammans ett samtal om Bolivia, våld mot unga i Bolivia och hur en med små medel kan förändra. Malin och Lii, deltagare på kursen De Ungas Rätt, presenterade två organisationer där de praktiserat under sin studietid i Bolivia.

Malin och Lii hade intervjuat Maria Galindo, anarkistfeminisist och aktivist för HBTQ-personers rättigheter samt psykolog, som förklarar att våld är ett sätt att behålla makten. I Bolivia sker en snabb inflyttning från landsbygden till städerna. Det innebär dels att sociala skyddsnät bryts upp men också att många måste finna arbete i den informella sektorn – där arbetsdagar på 16 timmar inte är ovanligt. Många barn lämnas hemma under dagarna. Dessutom är alkoholproblematiken växande. Allt detta är orsaker till det sexuella våldet mot barn och unga.Organisationen Enda i El Alto möter de ungdomar som på olika sätt blivit utsatta för våld. Organisationen är uppdelad i två hus – Casa Fraternidad som tar emot ungdomar med drog- och alkoholproblem. Många av ungdomarna har varit hemlösa. Casa Minka tar emot unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Enda erbjuder terapi och arbetar utifrån fokus på gruppen. För de från 16 år arrangeras yrkesutbildningar som ett steg i att ungdomarna ska kunna bli självförsörjande.

Vision Juvenil Ave startades av gräsrotsaktivisten Silvia. De arbetar med kamratskap och bra värderingar för framtiden och de bjuder in barn och ungdomar från El Alto och La Paz. En viktig aktivitet organisationen håller i är läxhjälp – få av ungdomarna har möjlighet att få hjälp hemifrån. Ungdomarna uppmuntras också arrangera egna aktiviteter som bland annat dansgrupper. Organisationen vill också vara ett alternativ till att ungdomar fastnar i, ibland våldsamma, ungdomsgäng.

De båda organisationerna är uppbyggda med knappa resurser. De får inget statligt finansiellt stöd och de bygger på ideella krafter. Vision Juvenil Ave samlas i organisationens grundares vardagsrum – ett litet rum som ibland fylls med upp till 30 barn och ungdomar. En kartong används som tavla. Men knappa resurser är inget hinder för effektiva resultat – lärarna till barnen vittnar om att de efter att de börjat delta i organisationens aktiviteter är mycket mer framåt, de lär sig bättre och de vågar tala inför publik! Ett ökat självförtroende och självkänsla är ett steg i riktningen mot att barnen och ungdomarna själva ska identifiera sig, och andra, som rättighetsbärare och på längre sikt delta i det förebyggande arbetet mot våld.

De ungas rätt - En kurs om ungas engagemang för rättvisa
De ungas rätt är en ettårig resandekurs med fokus på engagemang i frågor om social rättvisa och miljörättvisa. Vi lär oss om grundläggande globala frågor och studerar politiska ideologier, aktivism och sociala rörelser. Under hösten tittar vi närmare på hur ungdomar engagerar sig i Sverige genom att praktisera på olika ungdomsorganisationer; och under våren åker vi till Bolivia och jämför ungdomars engagemang för rättvisa där. Spanska är en viktig del i kursen, liksom studier i Latinamerikakunskap. Ett effektivt sätt att både berätta om och skapa engagemang är att filma - därför satsar vi på att ge grundläggande och inspirerande kunskaper i filmandets konst.


Caroline Ullman, organisationspraktikant, Stockholm

Inga kommentarer: