Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

12 maj 2015

Personal utbildas i hållbar utveckling Nicaragua

Häromdagen som var organisationen APEADECO (Telica) och organisationen Mary Barreda (León) på utbildning för hållbar utveckling som hölls av organisationen Sonati. Sonati är en ideell organisation som dedikerar sig till att informera om miljömedvetenhet främst till lokala skolbarn. Vilket gör det intressant för Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisationer här i Nicaragua eftersom de jobbar främst med barn och ungdomar. Sonatis vision är bland annat att öka kunskapen, kärlek och omsorg till miljön och att ge medborgare verktyg och kunskap för att vidta åtgärder i sina samhällen och bli en röst för miljöförändringar. Som jag skrivit om tidigare jobbar programmet här i Nicaragua för prevention av Sexuell Kommersiell Exploatering (SKE) 4 delmål. Delmål 4 är: Organisationerna som deltar i programmet stärks på administrativ, konceptuell, metodologisk och organisatorisk nivå. För att nå upp till detta mål så har man olika förväntade resultat , två av dessa är: samarbetsorganisationerna som ingår i programmet implementerar innovativ metodologi anpassad till målgrupperna och programmets innehåll samt att 100% av samarbetsorganisationerna i programmet definierar och implementerar miljöskyddsliga åtgärder på institutionell nivå, samt med målgrupperna. 

Personal på hållbar utbildning, León, Nicaragua

Denna utbildning via Sonati är då del av strategin för att kunna uppnå delmål 4.  En stor del av personalen som gick igenom utbildningen av Sonati är de som också direkt håller i utbildningar och workshops för  målgruppen inom programmet här i Nicaragua, barnen och ungdomarna. Tanken är att man som föreläsare alltid försöker inspirera och föregå med gott exempel på de utbildningar som hålls. Vilket gör det extra viktigt att just utbilda den personalen så de kan föra  kunskapen om hållbar utveckling  vidare . I workshopen gick vi först igenom den nicaraguanska naturen och dess ekosystem för att sedan delas upp i mindre grupper och diskutera vilka de största miljöproblemen i Nicaragua är . På grund av transportproblem så var föreläsaren försenad och vi kommer att fortsätta utbildningen i nästa vecka. Det ska bli mycket intressant att se hur kunskapen förs vidare till målgruppen.Fortsättning följer...

En innovativ grupp på utbildningen, León, Nicaragua

Ett av de största miljöproblemen i Nicargua

Hälsningar fran Telica
Elin Jakobsen Rydstedt, Programpraktikant, NicaraguaInga kommentarer: