Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

12 maj 2015

Ungdomarna representerar sig själva i media

Häromveckan blev jag intervjuad om Suma Thakhi II i boliviansk radio. Det var reportrarna ur projektet Punto 0 som inbjöd mig att delta. Punto 0 är samordnat av Suma Thakhi II:s samarbetsorganisation RED ADA.

Eftersom jag är här i La Paz som infopraktikant för Svalorna Latinamerika har det fallit sig naturligt att en av de samarbetsorganisationer som jag spenderat mest tid hos har varit just RED ADA, då organisationen jobbar inom just journalistik och information (läs mer om RED ADA här). Därför har jag även haft förmånen att delta i planeringen och utformandet av hur projekt som Punto 0 är tänkt att fungera och faktiskt går till.

Samtliga reporters i Punto 0, som är mellan 16 och 28 år, är del av en inlärningsprocess i hur media fungerar som ges av de professionella journalister och kommunikatörer som är anställda i RED ADA. Samtidigt underlättar organisationen även utrymmen för gemensamma forum där den valda tematiken för Suma Thakhi ii berörs, och där dessa ämnen ges möjlighet att diskuteras för ungdomarna. Det kan vara till exempel genom workshops och kampanjer, eller samordnandet av olika ungdomsgrupper som jobbar med liknande teman. Exempel på samtal som kommit upp i några av de sammankomster som jag fått förmånen att vara del av har varit; förhållanden och sexuell diversitet, fördomar, onani, vikten av att njuta av sex som kvinna, våld, etc.


Flera av ungdomarna har spontant delat med sig om att, även om det stundtals har varit lite skämmigt att prata om vissa grejer, har deltagandet i projektet hjälpt dem att uttrycka sig bättre och att dom har blivit mindre och mindre blyga att prata om saker som sex, machismo eller våld. Vid ett tillfälle berättar en av tjejerna, Maria Gonzales, också om hur hon till en början tyckte att det var konstigt att prata högt om dessa ämnen, eftersom det alltid varit tabu i de sammanhang som hon befunnit sig i hittills.Hon påpekar även hur mycket gruppen har utvecklats sen dess och skrattar vid minnet av när ungdomarna vid första gången dom fick frågan om vad som skilde kvinnor och män åt hade svarat:
”Det långa håret...”

Utgångspunkten för arbetet som RED ADA ämnar att främja, och som är del av Suma Thakhi ii’s arbete i stort, är att den del i det bolivianska samhället som berör sexuell kultur behöver förändras och bli mer jämlikt. Värderingar som är baserade på biologiskt kön,sexuell läggning, social bakgrund eller kultur är genom RED ADAs arbete tänkt att bekämpas genom informationspridning och kommunikationsarbete. För att åstadkomma detta på ett effektivt och hållbart sätt och för att ingen ska föra någon annans talan, har den delen som kommit att beröra ungdomars rättigheter därför kommit att centrera kring att denna informationspridning ska föras av ungdomarna själva. De ämnen som berör ungas rättigheter ska alltså därför behandlas utifrån undomarnas egna synsätt och perpektiv i kommunikation och media.

Sara Byrskog, Infopraktikant, BoliviaInga kommentarer: