Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

21 oktober 2015

Varje år lämnar Jackson skolan för att skörda kaffe

Jackson Ulises Olivas är tolv år och hans favoritämnen i skolan är matte och engelska. Han har precis fått två stipendier för att studera engelska efter skoltid. När hans klasskamrater springer ut på rasterna för att spela fotboll på skolgården stannar Jackson kvar i klassrummet och läser de engelskaböcker och gör de läxor han fått från sina studier via stipendiet. Det är tydligt att han bryr sig om sin skolgång.

– Utbildning här är väldigt viktigt för vi lever i ett utvecklingsland. Om vi inte gör klart grundskolan och gymnasiet kan vi inte studera på universitetet och lyckas utveckla både oss själva och landet vi lever i.

 Jackson Ulises Olivas missar en månad av skolan och tvingas spendera hela sitt jullov skördandes kaffe. Foto: Philip Krook

Trots Jacksons engagemang i hans skolgång finns det hinder som gör det svårt för honom att satsa fullt ut på sin utbildning. Varje år måste nämligen han och hans lillebror följa med deras mamma och styvfar upp i bergen för att hjälpa till att skörda kaffe.

– Vi åker härifrån i mitten av november och kommer tillbaka i mitten av februari. Vi förlorar en månad här i skolan men bor där i totalt fyra månader.

Miriam Zelaya, rektor på skolan, hade gärna sett att det vore annorlunda men inser att situationerna som familjerna befinner sig i kan vara komplicerade.

– Jag tycker inte att det är bra att de tvingas lämna skolan, men ibland får man försöka förstå de situationer som föräldrarna befinner sig i. Merparten av eleverna som går här på skolan kommer från resursfattiga hem och skördesäsongen är ofta den enda, eller i alla fall största, inkomstkällan för föräldrarna. Därför tar de med sig barnen upp till kaffeplantagen under tiden de arbetar där.

Miriam Zelaya vill tro att barnen faktiskt studerar när de befinner sig på kaffeplantagen. Foto: Philip Krook

Men enligt Miriam Zelaya är det inte för att arbeta som föräldrarna tar med sig barnen upp till kaffeplantagen, utan för att fortsätta studera därifrån.

– Regeringen är emot barnarbete, det är förbjudet. Pappan arbetar på fältet men barnen måste studera. Där finns utbildningscenter och personer som tar hand om dem medan föräldrarna arbetar. Det är något som skolmyndigheten och ägarna till kaffeplantagen har kommit överens om.

Jackson berättar dock något helt annat. Han berättar om hur han arbetar tillsammans med sina föräldrar, och talar om undermåliga levnadsförhållanden och dålig mat. Han berättar även om hur lätt det är att bli sjuk.

– Det är ett tufft jobb, och det är lätt att bli sjuk på grund av regnet. Men i vår familj vidtar vi de nödvändiga åtgärderna för att skydda oss, eller så får min lillebror vara inomhus under regnet.


Philip Krook, infopraktikant, Nicaragua

Inga kommentarer: