Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

17 september 2015

Fredagarna på Red Ada är lärorika

Programmet Suma Thakhi II i La Paz arbetar med fyra samarbetsorganisationer, en av dem är Red Ada som arbetar med kommunikation i olika former. Bland annat producerar de radioprogram från måndag till fredag.

 Grupo Juvenil AVE sänder sina radioprogram varje torsdag kl 15 på Radio Mar 100.3. Foto: Wendy Reyes

Det är inte personalen på Red Ada som sänder utan organisationen. Organsationen arbetar med 10 ungdomsgrupper och det är fem utvalda som sänder radioprogrammen från måndag till fredag kl 15 på Radio Mar 100.3 am i La Paz.

Dessa radioprogram ingår i den årliga planeringen för i år och det är meningen att ungdomarna ska prata och informera om de olika teman Suma Thakhi II arbetar med (könsrelaterad våld, maskulinitetsfrågor och sexuella rättigheter). Än så länge har de bland annat tagit upp ämnen som icke sexistiskt språk, HIV/AIDS och de har även pratat om presentationer de gjort i skolor angående maskulinitetsfrågor. Dessa radioprogram styrs helt av dem själva bara de håller sig inom ramarna av Suma Thakhi II.

Ungdomsgrupperna som Red Ada har är ungdomar från olika delar av La Paz och El Alto och på fredagarna har de möten på kontoret hos Red Ada, som ligger i stan, där flera av ungdomarna reser långt för att närvara.

Fredagar på kontoret i Red Ada är ingen vanlig fredag. Varje fredag har man fredagsmöte på kontoret och där samlas många från ungdomsgrupperna för att gå igenom allt från nästkommande evenemang till reflektioner av saker de genomfört. Det dyker upp cirka 15 ungdomar som omvandlar Red Adas lokaler till en sal full med skratt och skoj.

Fredagsmöten på Red Ada. Planering av radioprogrammen pågår. 
Foto: Wendy Reyes

Mötena styrs av Aracelly Aranda som är ansvarig för ungdomarna och en av kommunikationsansvariga i programmet Suma Thakhi II. Hon har ofta med sig en agenda där det står punkter som måste tas upp under mötet. Eftersom det är många olika grupper som samlas tar dessa möten ganska lång tid. Det börjar vanligtvis kl 10:30 och pågår fram till kl 14.00.

Under mötet bestäms det bland annat vad som ska tas upp i radioprogrammen. Ungdomarna kommer med flera olika förslag och ibland har det visat sig vara svårt att hålla sig inom ramarna av sexuella rättigheter. De ger exempel på hälsosamma val när det gäller mat och hur det är att leva i en värld med mycket tonårsalkoholism.

-Kom ihåg att ni måste vinkla det till sexuella rättigheter om ni vill prata om det som tema, säger Aracelly.

Det blir ofta långa diskussioner på dessa möten och ungdomarna som är mellan 16 till 25 år är fulla med funderingar över vad sexuella rättigheter är och kommer även med egna nyheter de läst på någon hemsida eller något de själva letat fram som de känner de vill dela med sig. Aracelly som är mer insatt i de olika temana inom sexuella rättigheter delar oftast med sig om sina kunskaper och dessa blir bra mottagna av ungdomarna. Fredagarna på Red Ada är lärorika och ungdomarna livar genast upp stämningen när de anländer.


Wendy Reyes, programpraktikant i La Paz, Bolivia

Inga kommentarer: