Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

11 september 2015

Besök hos Club Infantil

Gröna berg omringar oss och ger en illusion av att torna upp sig som en böljande vägg kring staden. Tempot är lugnare än vanligt, en behaglig småstadslunk. Proyecto Miriam befinner sig i Jinotega, där vi ska samarbeta med Club Infantil.

Det är nämligen dags för den årliga frågeformulärs-ifyllningen hos de olika målgrupperna. Detta är en mycket viktig del i utvärderingsarbetet för att kunna mäta och urskilja framgångar och möjliga motgångar i det stora preventiva arbetet mot barnsexhandel. Målet är att så många som möjligt från de olika målgrupperna ska fylla i dessa enkäter som består av frågor kring programmets olika huvudteman. I enkäten får personerna till exempel svara på frågor relaterade till barns och ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter, risker relaterade till barnsexhandel, förebyggande åtgärder, barn och ungdomar som rättighetsbärare etc. Sedan räknar en ut poängerna från varje fråga och får därifrån en kvantitativ bas att gå efter. Frågorna skiftar beroende på vilken målgrupp de är riktade till. I Jinotega arbetar man med många målgrupper, till exempel barn och ungdomar, föräldrar och närstående, transportörer, restaurang -och barägare och institutioner. Målet är att alla delar av samhället aktivt ska delta i förebyggandet mot barnsexhandel.

Junieth, Fatima och Elvin hänger vid ingången till Club Infantil. 
Foto: Victoria Särnhult 

Vi samlas på Club Infantils gulblåa huvudkvarter och börjar planera dagen. Många enkäter ska fyllas i och tiden är begränsad. Jag paras ihop med Madai som arbetar på Club Infantil, tillsammans ska vi hälsa på barn och ungdomar som ska fylla i enkäterna. Vi sätter igång, Madai ger mig en motorcykehjälm, river igång motorn och säger åt mig att hoppa på. Sedan kör hon runt mig på motorcykel genom den lilla staden, vi åker till olika skolor och hon hjälper mig att identifiera de barn och ungdomar som ska fylla i enkäterna.

Madai och jag rullar runt på stadens gator. Foto: Victoria Särnhult

Barnen och ungdomarna är hjälpsamma och lägger manken till för att svara på nio sidor fulla med frågor. Många gånger får de fylla i enkäterna med en hel del distraktioner runtomkring. Andra barn blir väldgt nyfikna och vill gärna titta på, de frågar om han/hon inte är klar snart så att de kan fortsätta vad de höll på med. Ofta pågår lekar och stoj precis där barnet eller ungdomen ska försöka koncentrera sig. Det är imponerande att de kan fokusera och svara på frågorna utan att verka särskilt påverkade av vad som försigår i omgivningen. Jag sitter brevid, försöker att skapa någon slags arbetsro och förklarar eventuella frågor kring enkäten. Ibland är det ganska krånglig att få tag på de som ska fylla i enkäterna, någon är sjuk, någon annan har redan gått hem för dagen. Vissa ungdomar är på jobbet, andra tränar inför de kommande paraderna den 14 september (Nicaraguas självständighetsdag). Men till slut lyckas vi ändå fylla dagens kvot.

En av barnen från målgruppen, djupt koncentrerad på enkäten. 
Foto: Victoria Särnhult

Vi åker tillbaka till Club Infantil och samlas där tillsammans med de andra för att gå igenom hur dagen har gått och bocka av de olika målgrupperna. Förutom mitt och Madais lilla team är det en fyra-fem team till som har åkt runt till diverse olika målgrupper. Det är inte det lättaste att planera sådana här uppdrag, man måste vara mycket flexibel och beredd på att det aldrig riktigt blir som planerat, men på något sätt ordnar det sig alltid till slut. Efter ytterligare två dagar i Jinotega har vi lyckats hitta alla personer och fyllt i alla enkäter som var planerade.

En del av skolgården på en skola i utkanten av Jinotega. 
Foto: Victoria Särnhult

Vi har också spelat in två fokusgrupper, en med barn och ungdomar och en med ledare från de olika områdena i samhället. I fokusgrupperna samtalar en om frågor relaterade till programmet, detta för att också få en kvantitativ bas till utvärderingen. Ungdomarna är mycket välinformerade, vältaliga och konkreta när de diskuterar till exempel olika sätt att förebygga barnsexhandel. Det märks att de är proffs på ämnet och har också en mycket bra dynamik i gruppen, alla får komma till tals och man lyssnar intresserat på varandra. I den vuxna gruppen är dynamiken en annan, man har ett annat sätt att ta sig an ämnena. Många intressanta synvinklar dyker upp och de är inte alltid lika tydliga i sitt språk som de yngre.

Nästa vecka kommer enkätifyllningen vara i full gång i Esteli, där vi på Proyecto Miriam kommer att ha huvudansvaret för de som hälsar på från Jinotega. Välkomna till Esteli, Club Infantil!

Många enkäter visar på mycket kännedom och information hos målgruppen. Foto: Victoria Särnhult


Victoria Särnhult, programpraktikant, Nicaragua

Inga kommentarer: