Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

25 september 2015

Radiosändning med Vision Juvenil Cejupa

Varje vardag mellan 15.00 och 16.00 förvandlas en gulddraperad studio i Radio Fides lokaler i La Paz till en plats där ungdomar får säga sitt och prata om sina rättigheter. Samtidigt förvandlas frekvensen 100.3 på den lokala radion till en plats där alla i La Paz kan få höra om sexuella rättigheter, maskulinitetsfrågor och könsrelaterat våld. Programmet når ut till många lyssnare, trots det verkar programledarna i gruppen Cejupa inte alls nervösa när de presenterar dagens ämne, Amores Perros.

Det här ämnet kan ses från två olika synvinklar, säger Claudia. Dels att män ofta ses som hundar, om du är en hund ligger du runt mycket och är macho. Men man kan också se det från synvinkeln ”ren kärlek”, som den typen din hund kan ge dig och du kan ge din hund. 

Radiosändning med Vision Juvenil Sejupa. Foto: Carolina Pettersson

”Hur är din drömpartner?” Frågar Claudia Fernandez i programmet, och en annan börjar nämna en del egenskaper som hen önskar hos en partner, men samtalet glider snabbt in på hur man hjälper till att bygga upp stereotyper genom att förstärka vissa beteenden hos det motsatta könet.

Sändningen håller på i en timma, och de fyra programledarna håller sina anteckningar hårt och pustar ut i pauserna när musiken sätts igång.

Joau Arze och Brenda Roman i sändning. Foto: Carolina Pettersson

Efter programmet hinner jag ställa lite frågor till programledarna.

Ni är en del av gruppen Cejupa, som sänder radio här med Red Ada. Vad betyder er grupp för er?

Ja, vi deltar i gruppen Vision Juvenil Cejupa, säger Cristóbal Fuentes. Cejupa betyder Centro Juvenil para el Desarrollo Humano (Ungdomscenter för human utveckling). Vårt mål är social medvetenhet och vi verkar i solidaritetens anda. Att vara en del av Red Ada har hjälpt oss mycket genom att vi har fått lära oss mer om sexuella rättigheter, maskulinitetsfrågor, olika sexuella läggningar och våld i relationer. Det har hjälp oss mycket i våra interna aktiviteter, eftersom det är det som vi vill vidareförmedla till ungdomarna.

Claudia Fernendez fortsätter: Exakt, och när vi kan de här temana kan vi informera andra unga om det. På så sätt når det till fler personer. Då kan de personerna förändra i sin omgivning, i sina familjer. Det blir liksom ringar på vattnet. 

Cristobal Fuentes och Claudia Fernandez blir intervjuade. 
Foto: Aracaly Aranda

Hur har deltagandet i Red Adas verksamhet förändrat era tankar runt temana som programet Suma Thakhi tar upp?

Jag tror att det radikalt har förändrat vårt sätt att tänka, svarar Cristobal. Exempelvis så var jag, och är väl fortfarande, ojämställd. Men nu har jag påbörjat en process att förändra mitt eget beteende till att inte vara sexist. Jag saknar fortfarande en hel del, men det en lång process för att förändra sådana beteenden.

Något som alla i gruppen nämner är att de har förändrat sitt sätt att prata. I spanskan används ofta den maskulina formen på ett ord när man pratar om människor i grupp, exempelvis ordet ”todos”, som ofta syftar på ordet ”alla”, men vars egentliga betydelse är ”alla män”. Detta har Red Ada gjort ett stort arbete med att försöka förändra i ungdomsgrupperna för att få ett språk som inkluderar även kvinnor och tjejer.

Nu använder säger vi flickor och pojkar istället för bara pojkar, säger Brenda Romal. Nu använder vi båda formerna av alla, todos och todas och vi säger välkommen till både kvinnor och män när vi hälsar välkomna. 

Joau Arze och Brenda Roman blir intervjuade. Foto: Aracaly Aranda


Carolina Pettersson, info/programpraktikant i Bolivia

Inga kommentarer: