Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

24 september 2015

I full gång med planeringen av årets resultatuppföljning.

Nu har jag lyckats klämma in lite tid för att skriva mitt blogginlägg, i övrigt går all min kontorstid för tillfället åt till att sitta tillsammans med Miriam, Samuel och Victoria för att planera inför årets resultatuppföljning. Det är vi som tillsammans ska se till så att denna genomförs och på söndag åker vi upp till Castilla Media. Enkätundersökningar, intervjuer och fokusgrupper ska hållas inom programmets tre operativa delar, vilka berör produktivitet, utbildning och politik, samt dess fjärde del, som berör programmets informationshantering utom och inom programmet. Vi har suttit med programaktiviteternas indikatorer och dokument från tidigare års mätningar för att utforma formulären som vi nu ska använda oss av, detta för att frågorna ska vara ställda så att de besvarar hur väl indikatorerna uppfyllts hittills och att svaren ska vara jämförbara med tidigare års mätningar. Frågorna måste även utformas så att svaren ger utrymme att analysera resultaten men det är viktigt att se till så att de inte blir för många för då kommer det ta för lång tid att besvara enkäterna.

Teamet som ska genomföra i årets resultatuppföljning sitter tillsammans på kontoret i Arequipa och förbereder inför de kommande mätningarna. Foto: Alexandra Garcia Nilsson.

I tisdags var Samuel och Victoria i Castilla Media för att utföra ett test av formulären samt prata med fältteamet för att höra vad de hade för kommentarer kring formulärens utformning. Vad de kom fram till, efter att ha utfört testet, var att formulären var för långa, samtidigt som när de pratat med fältteamet fick höra att frågor saknades. Igår och idag sitter vi därför och plockar bort och lägger till frågor i formulären. Generellt har vi dock kommit fram till att teamet har önskemål om att lägga till frågor inom sina egna komponenter kring saker som vore intressant att veta mer om men som inte är relevant att mäta för resultatuppföljningen, så det underlättar lite iallafall.

Ytterligare en utmaning vid resultatuppföljningen är att mätningarna kommer genomföras i Castilla Medias fem svårtillgängliga distrikt- Tipan, Viraco, Machaguay, Pamapacolca och Uñon- liksom i distriktens kringliggande små bostadsområden. Från Uñon lämnar exempelvis en buss på onsdag morgon som återvänder samma eftermiddag, och det är allt. Programmet har, som tur är, en bil som vi har tillgång till men den vi får samsas om med programmets redan inbokade aktiviteter. Majoriteten av invånarna i Castilla Media är bönder, så om dagarna befinner de sig ute på sin mark för att arbeta, vilket gör att vi måste passa på att försöka hitta dem i sina hem tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen.

Att genomföra resultatuppföljningar kan verka som en simpel uppgift men det är många olika faktorer som måste tas i beaktande, speciellt när det handlar om att intervjua människor. Det gör det hela mer utmanande men även mer spännande, i alla fall enligt min mening.


Alexandra Garcia Nilsson, Programpraktikant, Peru 

Inga kommentarer: