Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

28 september 2015

Lära av att leka

Efter ett två dagar långt nationalfirande uppmärksammade Club Infantil den internationella dagen för bevarandet av ozonskiktet med en eftermiddag av gemensamma aktiviteter för barnen från de olika sektorerna. Målet med aktiviteten var att stärka ungdomarnas kunskap om deras ekologiska rättigheter. Dagen efter var det dags för internutbildning på Club Infantil för att stärka utbildarnas kunskap om ämnet, och framförallt vilka tekniker som kan användas för att lära ut det till barnen.

− De ekologiska rättigheterna omfattar såväl miljörättigheter som mänskliga rättigheter. Du kan utkräva miljörättigheter utan mänskliga rättigheter men du kan inte utkräva ekologiska rättigheter utan att ha med båda två i beräkningen, startade Ana Herrera, en av organisatörerna, mötet med att säga. Och stannade där, i alla fall gällande teori.

Ana Herrera förklarar konceptet kring de ekologiska rättigheterna.
Foto: Lourdes Boucardo

Efter att deltagarna fått reflektera kring vilka möjligheter, svårigheter och eventuella lösningar som finns i arbetet med projektet DENA (ekologiska rättigheter för barn och ungdomar) fick de representera sig själva i form av djur, växter och årstider. Sedan fortsatte lekarna hela dagen.

Carlos Ariel Barrera Montzon ritar representationer av sig själv som flora och fauna. Foto: Lourdes Boucardo

− Det är aktiviteter som vi använt oss av under de fyra år som vi arbetat med projektet. Anledningen till varför vi hade så många av dem under utbildningen var för att friska upp utbildarnas minne såväl som att lära ut dem till de som ännu inte fått lära sig dem, säger Ana Herrera.

Bland de tjugosju deltagarna fanns anställda från alla Club Infantils olika avdelningar. Förutom de utbildare som jobbar ute i fält fanns även advokater, psykologer, revisorer och anställda från radiostationen Radio Estereo Libre.

De tjugosju deltagarna kom från Club Infantils alla olika avdelningar. Foto: Lourdes Boucardo

− Konceptet behärskar de redan. Målet med dagen var istället att deltagarna skulle reflektera över ämnet och internalisera det. Och sedan, såklart, att de skulle lära sig olika tekniker för att lära ut det, säger Ana Herrera.


Philip Krook, informationspraktikant, Nicaragua

Inga kommentarer: